sahatavara.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

Ennaltaehkäisevä perhetyö

 • asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista
 • perhettä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, arjen sujumisessa, vanhemmuudessa sekä lapsen / nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa
 • tuetaan / autetaan nuorta eri elämäntilanteissa
 • vahvistetaan perheen omia voimavaroja
 • ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tuen tarve
 • perustuu perhetyöntekijän tai muun perhettä tukevan tahon (esim. neuvolan) tekemään arvioon perheen tilanteesta sekä sosiaali- ja perhetyöntekijän ja perheen yhdessä laatimaan perhetyön suunnitelmaan, joka sisältää työskentelylle asetetut tavoitteet, vastuut ja yhteistyötahot
 • yhteydenotto suoraan perhetyöntekijään

Lastensuojelun perhetyö

 • lastensuojelulakiin perustuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista apua ja tukea lapsiperheille
 • perustuu sosiaali- ja perhetyöntekijän tekemään arvioon perheen tilanteesta sekä yhdessä laadittuun perhetyön suunnitelmaan, joka sisältää työskentelylle asetetut tavoitteet, vastuut ja yhteistyötahot
 • edellyttää perheen sitoutumista työskentelyyn
 • lapsilähtöistä ja perhekeskeistä
 • avohuollon tukitoimi
 • yhteydenotto sosiaalityöntekijään

Perhetyöntekijä

 • turvaa lapsen edun toteutumisen
 • nostaa esille lapsen näkökulman
 • auttaa lasta ja perhettä löytämään omat voimavaransa
 • tukee vanhempia lasten kasvatuksessa esim. rajojen asettamisen harjoittelussa
 • tukee / auttaa perhettä kotitöiden organisoinnissa
 • opastaa ja ohjaa käytännön asioissa
 • tukee vanhempien jaksamista vanhemmuuteen
 • tukee lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta
 • etsii tarvittavia tukitoimimuotoja perheelle

Työskentelytapoja ovat

 • lapsen / nuoren / vanhemman kanssa työskentely
 • keskustelut
 • käytännön ohjaus ja neuvonta
 • yhdessä tekeminen
 • verkostopalaverit yhteistyötahojen kanssa
 • perheen tukeminen tarvittaessa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa

 

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä Tuija Päivärinta

puh. 044 7288 730

Vt. sosiaalityöntekijä Taru Helin (myös Juupajoki)

puh. 044 728 8583

Sosiaaliohjaaja Kati Hakamäki (lastensuojeluilmoitukset, palvelutarpeen arviointi)

puh. 044 7288 201

 

 

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00