rotko.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityötä Juupajoella hoitavat seuraavat henkilöt:

Sosiaalityöntekijä Niina Äijö
- puh. 044 7288 489, soittoaika ma-pe klo 11.00-12.00
Lastenvalvoja-sosiaalineuvoja Eeva Rusanen (lapsen huolto, asuminen, tapaamiset,
myös Juupajoki),
- puh. 050 5622 730, soittoaika ma-pe klo 11.00-12.00
Toimistosihteeri Riitta Saarinen (välitystilit Juupajoki),

- puh. 044 7288 380

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja. Aikuissosiaalityöntekijä tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen sektorin kanssa.

Aikuissosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä, jos tarvitset apua ja tukea mm. seuraavissa tilanteissa:

 • tarvitset tukea ja kartoitusta arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet työtön, ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
 • sinulla on ongelmia asumisessasi tai olet vailla asuntoa
 • olet kohdannut äkillisen kriisin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämääsi ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • olet velkaantunut tai tarvitset sosiaaliturvaan ja muihin palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kuntasi sosiaalitoimistossa.

Voit toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon tai hakea tukea verkossa, jos kunnassa on mahdollisuus verkkoasiointiin.
Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit toimittaa myös liitteet verkossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva.
Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea paperilomakkeella. Lomakkeita saa Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa myös sivulta www.kela.fi/lomakkeet.
Kelan palvelunumerossa 020 692 207 vastataan toimeentulotukeen liityviin kysymyksiin.


Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia.

Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin.

Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

Toimeentulotuen muutos ei koske Ahvenanmaata. Siellä toimeentulotuen hoitaa kokonaisuudessaan kunta.

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella tai asioimalla aikavarauksella sosiaalityöntekijän luona.

Toimeentulotukea haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

 • työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai tilinauhat
 • tositteet muista tuloista (esim. eläkkeistä, työttömyys- tai sairauspäivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta, lastenhoidon ja omaishoidon tuista, opintotuesta, asumistuesta)
 • tiliotteet ja pankkikirjat perheen kaikista tileistä
 • esitäytetty veroilmoitus
 • vuokrasopimus ja tosite vuokranmaksusta
 • tositteet asuntolainoista ja koroista
 • tositteet terveydenhuoltomenoista
 • selvitys omaisuudesta
 • tosite opintolainan nostamisesta
 • muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet

Toimeentulotuesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka lähetetään toimeentulotuen hakijalle.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00