kurre.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

Juupajoen kunnan strategia on hyväksytty vuonna 2007. Strategian mukaan Juupajoen kunnan tulevaisuudenkuva on määritelty seuraavasti:

Juupajoen kunta on kaikilta osiltaan väljän, edullisen ja turvallisen asumisen maaseutukunta, josta on hyvät työssäkäynti- ja asiointiyhteydet Tampereen keskusseudulle. Kuntapalvelut mitoitetaan väestökehitys huomioon ottaen pienten kuntien tavanomaiselle tasolle siten, että verorasitus ja maksut ovat yhteistoiminta-alueen keskimääräistä tasoa.

Juupajoen Korkeakoskelle on muodostunut monipuolinen ja kasvava puunjalostuksen ja energiatuotannon keskittymä, minkä lisäksi mm. rakennus-, kuljetus- ja yrityspalvelualat ovat kasvavia toimialoja. Kunnassa on myös huomattavan paljon tietoliikennealan työpaikkoja Lylyssä.

Vuonna 2010 strategiaa on päivitetty ja tuolloin johtopäätöksenä on todettu, että strategiaa lähdetään uudistamaan ensisijaisesti itsenäisen kunnan vaihtoehdon pohjalta kuitenkin niin, että tulevaisuuden kehityskulkujen arvioinnissa on mukana myös kuntaliitosvaihtoehto.

Kuntaliitosselvitys Oriveden kanssa toteutettiin 2013 - 2014. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 7.4.2014 äänestysluvuin 14-7, että kunta jatkaa itsenäisenä. Kunnan strategiatyön laadintaa on jatkettu syksyllä 2014.

Vuonna 2013 on Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksynyt vanhustyön ja vanhuspalvelujen suunnitelman vuosille 2013 - 2017. Vuonna 2009 laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys vuosille 2013 - 2016 on hyväksytty valtuustossa syksyllä 2013. Kunnan hyvinvointistrategia hyväksyttiin valtuustossa 30.6.2014.

Kuntastrategiatyö on jatkunut vuosien 2015-2017 aikana. Kuntalaisille on toteutettu osana strategiatyötä kaksi tulevaisuuskyselyä marraskuussa 2015 sekä loppuvuodesta 2017 . Työntekijöille ja luottamushenkilöille on toteutettu itsearviointikysely. Kuntastrategian laadintaan on osallistettu kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden lisäksi myös paikallisia yritys- ja yhdistystoimijoita. Uuden kuntastrategian on määrä valmistua kevään 2018 aikana.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00