Hyppää sisältöön
sahojen_alue.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen liittyvät haasteet havaitaan, niihin puututaan ja näin ollen ennalta ehkäistään mahdollisesti koulussa ilmeneviä oppimisvaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a pykälän) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla sijaitsevassa Aakkosentien esiopetusryhmässä maanantaista perjantaihin. Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoidosta peritään maksu, joka on enintään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa esioppilaat ja 1-2 -luokan oppilaat toimivat tiiviisti yhdessä. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapsella on kolmen vuoden aikana mahdollisuus edetä yksilöllisellä oppimispolulla. Esiopetusryhmän opettajana toimiva varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettajat toimivat samanaikaisesti ja yhdistävät parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen ja perusopetuksen vahvuudet luoden uutta toimintakulttuuria.

Maksuton kuljetus järjestetään yli 3 km:n etäisyydellä asuville lapsille, jotka tulevat suoraan kotoa aamulla esiopetukseen ja/tai lähtevät esiopetuksen päätyttyä suoraan kotiin jäämättä päivähoitoon.

Esikoulussa käytetään aktiivisesti Wilmaa päivittäisessä viestinnässä ja tiedottamisessa. Seuraavasti linkistä pääset Juupajoen Wilman sivulle

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuussa. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilman kautta. 

Kaikille seuraavana syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille lähetetään kotiin infokirje esiopetukseen ilmoittautumisesta. Mikäli infoa ei ole tullut, ota yhteys päiväkodin johtaja Merja Yläjärveen. 

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2022-2023

Syyslukukausi esiopetus 10.8.-16.12.2022

Syysloma 17.-23.10.2022

Joululoma 17.12.2022-8.1.2023

 

Kevätlukukausi 9.1.-2.6.2023

Talviloma 27.2.-5.3.2023

Pääsiäisloma 6.-10.4.2022 (kiirastorstai vapaa)

Helaloma 18.-19.5.2022

 

Yhteystiedot: 

Aakkosentien esiopetusryhmä

Aakkosentie 14, 35540 JUUPAJOKI

puh. 045 148 3411 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00