Hyppää sisältöön
sahojen_alue.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityispalveluja ja etuuksia. Näitä ovat

 • rintamaveteraanien kuntoutus ja kotiin vietävät palvelut
 • hammashuolto
 • sotainvalidien kuntoutus ja palvelut
 • rintamamiehille annetut etuudet.

Veteraanipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on

 • rintamasotilastunnus
 • naisille myönnetty rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus tai
 • veteraanitunnus.

Kela ja Valtiokonttori maksavat rintamalisää ja -avustusta

Kansaneläkelaitos maksaa veteraaneille rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää.

Rintamalisä veteraaneille (Kela)

Veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain.

Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso voi olla keskimäärin 10 päivää vuodessa. Avokuntoutuskäyntejä on mahdollista saada enintään 30 kertaa vuodessa.

Kuntoutukseen haetaan terveyskeskuksen kautta. Kuntoutus ostetaan yksityiseltä kuntoutuspalvelun tuottajalta.

Veteraanien hammashuolto ja korvaukset

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.

Kela korvaa yksityisen hammashuollon palveluja veteraaneille Kelan vahvistamien taksojen mukaan. Muun hammashoidon lisäksi veteraanit saavat korvausta

 • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä ja
 • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös Sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat.

Lisätietoja veteraanin hammashuollon korvauksista veteraaneille ja miinanraivaajille saa Kelasta.

Sotainvalidien maksuttomat palvelut

Sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan

 • kuntoutukseen
 • apuvälineisiin
 • avo- ja laitoshoidon palveluihin
 • omaishoidon tukeen.

Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa. Valtiokonttori korvaa palvelut kunnille.

Sotainvalidille korvataan avopalvelut, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on 15 prosenttia.

Yhteydenotot
Vastaava hoitaja Anette Karvinen
puh. 044 4201 500
 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00