Hyppää sisältöön
sahojen_alue.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Menina Varjela
Palveluvastaava,

Puh. 050 5539 518

Kotiutushoitaja ja sairaanhoitaja  

Puh. 040 9013 049

Kotihoidon päivystysnumero klo 7.00-21.30

Puh.  040 5617 661

Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Palvelujen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotihoidon työntekijät ovat pääasiassa lähihoitajia.

Kotihoidon työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia.

Kotihoidon tai -palvelun maksu määräytyy sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta avuntarpeesta.

Tukipalvelut täydentävät muuta kotihoitoa

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotihoidon palvelua.

Tukipalveluja ovat:

 • ateriapalvelu
 • vaatehuolto
 • asiointipalvelut
 • turvapuhelin

Liikkumista tukevia palveluja:

 • kuljetuspalvelu

Tukipalveluja saa kunnan vanhus- tai vammaispalvelujen kautta. Kunta voi tuottaa tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tukipalveluilla on yleensä kuntakohtainen hinnasto, eivätkä niiden maksut sisälly ruokakunnan tulojen ja henkilömäärän mukaan määräytyvään kotipalvelumaksuun.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan toimintakyvyn perusteella

Laadukas kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä kunnan ja palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Ikääntyvän palveluopas

Suomi.fi:n Ikääntyvän palveluoppaasta löytyy helposti eri asiantuntijatahojen ikääntyville tuottama tieto. Oppaassa esitetään käytännön tietoa siitä, mitä ikääntyvän ihmisen eri elämäntilanteissa kannattaa ottaa huomioon sekä mitä apua ja tukea julkishallinto ja järjestöt tarjoavat.

Opas palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia – heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta.

 • Asumiseni
  Tietoa kotona asuvan avunsaantimahdollisuuksista sekä kodin ulkopuolisesta asumisesta ja maksuista.
 • Raha-asiani
  Tietoa kotitalouden raha-asioista, eläkkeistä, vakuutuksista, verotuksesta sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksuista ja perintöasioista.
 • Henkinen hyvinvointini
  Tietoa voimavarojen lähteistä sekä hyvinvoinnin kuormittajista ja uhista.
 • Terveyteni
  Tietoa terveistä elämäntavoista, sairauksien ennaltaehkäisystä ja terveyspalvelumaksuista sekä vanhenemisen aiheuttamista muutoksista kehossa.
 • Oikeuteni
  Tietoa ikääntyvän kansalaisen oikeuksista eri tilanteissa: kuntalaisena, asukkaana, potilaana, potilaan omaisena ja kuluttajana.
 • Kuoleman kohdatessa
  Neuvoja läheisen poismenon kohtaamiseen sekä ohjeita kuolemantapauksessa toimimiseen ja hautajaisjärjestelyihin.

Ikääntyvän palveluoppaan sisällön suunnitteluun ovat osallistuneet Senioriliike, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Kuurojen liitto, Kuntaliitto, Tampereen kaupunki, Valtiokonttori ja Verkkotie.

Palveluoppaan tiedot perustuvat lisäksi eri viranomaissivustojen, kaupunkien ja kuntien sivustojen, tutkimusten, asiantuntijajärjestöjen ja erilaisten vanhusalan hankkeiden tuottamaan julkiseen tietoon sekä vanhustyön ammattilaisten antamiin tietoihin.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00