Hyppää sisältöön
kaislikko.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen, omaishoidon tuesta annetun lain, perhehoitajalain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja.

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa.

Omaishoidon tuella tuetaan kehitysvammaisen, vammaisten tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu. Laki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.

Kehitysvammapalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, mikäli ns. normaalipalvelut ja vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia henkilölle. Palveluilla tuetaan kehitysvammaisia ja heidän perheitään elämän eri vaiheissa.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia ns. subjektiivisia vammaispalveluja ovat vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Subjektiivisella etuudella turvatut palvelut myönnetään tuen edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle talousarvioon varatusta määrärahasta riippumatta.

Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, ylimääräiset vaatekustannukset, kuntoutusohjaus, erityisravinto sekä muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet. Nämä palvelut ovat määrärahasidonnaisia palveluja. Niitä järjestetään määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa.

Vammaispalvelulain tarkoittamien palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen aloitetaan viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, mikäli kyseessä ei ole tilapäinen ohjaus ja neuvonta. Päätös tehdään viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksen.

Yhteystiedot

Vammaispalvelun palveluohjaaja 

Vammaispalveluiden palveluohjaus

Palveluohjaaja Iida Jaakkola, puh. 044 428 8212
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palveluohjaus sisältää vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä palvelu- ja kuntoutusohjausta, neuvontaa ja tukea, palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien valmistelua sekä itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten aikuisten tukea ja ohjausta.

 

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00