Hyppää sisältöön
kukkaloistoa_koskitiella_2.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Suojele lähiympäristöäsi ja kaivovettä

Kun kaikki puhdistavat jätevetensä asiallisesti, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadun heikkenemisenä.

Selvitä, tarvitaanko omalla kiinteistölläsi toimenpiteitä jätevesien käsittelyn tehostamiseksi

Asiaan kannattaa perehtyä erityisesti niiden, joiden taloudessa on vesijohto ja viemäri, mutta ei kunnollista jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista saa tietoa teknisestä toimistosta.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaisesti. Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Jos aiot rakentaa kiinteistölle uuden jätevesijärjestelmän, laajentaa tai tehostaa vanhaa, tee näin:

 1. Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
 2. Tutki mahdollisuutta yhteiseen viemäröintiin alueella tai naapurien kanssa.
 3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma.
 4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.
 5. Varmista, että:
  a) suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset,
  b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset,
  c) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.
 6. Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle lupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja laita hakemuksen liitteeksi suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.
 7. Kunta käsittelee luvan.
 8. Vertaile järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydä tarjouksia sekä tee hankinnat. Hankintoja ei kannata tehdä eikä urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovat kunnossa.
  ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta, josta saa lisätietoja ELY-keskukselta.
 9. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitse urakoitsija ja tee tilaus.
 10. Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyön työmaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, maanäytteiden tulokset ja käytetyt materiaalit. Ota valokuvia työn eri vaiheista. Tietojen tallennus on tarpeellista, koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessa tai jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia.
 11. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa. Huolehdi, että muutoksista tehdään tarkepiirustukset.
 12. Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Alan palveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.
 13. Kustannuksista on mahdollista saada kotitalousvähennystä verotuksessa omassa käytössä olevan vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön osalta, ellei työhön ole myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta.
  Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen mukaisesti sekä sitä käytetään ja huolletaan niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset.

Kuka tietää ja mistä saat lisää tietoa?

 1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen:
  Tekninen johtaja Pekka Maasilta
  puh. 040 0131 174
  Koskitie 50
  35500 Korkeakoski

  Arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.
  Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
  Varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

 2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen:
  Valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
  Puuttuu asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.
  Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin on aina perehdyttävä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 3. Verkkopalvelut:
  Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta saat monipuolisesti tietoa vesiensuojelusta. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelusta saat yleistietoa sekä muun muassa mallisuunnitelmia jätevesijärjestelmien suunnitelmiksi.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00