Hyppää sisältöön
mustikanraakileet.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Juupajoen palo- ja pelastuspalvelut hoitaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pirkanmaan pelastuslaitos on jaettu toiminnallisiin alueisiin, joissa henkilökunta ja palokunnat työskentelevät ihmisten parhaaksi.Pirkanmaan pelastuslaitos, sen vakinainen ja toimenpidepalkkainen henkilöstö yhdessä 50 sopimuspalokunnan kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 22 kunnan alueella. Pelastuslaitos toimii koko Pirkanmaalla, ja toimintaorganisaatio on jakautunut kolmeen pelastusalueeseen. Paloasemia on 65 (14 kpl 7/24) eri puolilla Pirkanmaata.

Pelastuslain 27 pykälän mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)
yleinen hätänumero 112

puh. 03 565 612
pirkanmaanpelastuslaitos(at)tampere.fi
Pirkanmaan pelastuslaitoksen kotisivuille

Postiosoite:
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnankatu 16,
33100 Tampere

Korkeakosken paloaseman osoite:
Koskitie 67
35500 KORKEAKOSKI

Palotarkastukset

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnan keskeisenä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja erityisesti palokuolemien vähentäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi vakituisesti asuttujen asuinrakennusten säännöllisen valvonnan määräväli on Pirkanmaalla palvelutasopäätöksen perusteella enintään 60 kk.

Pientalojen valvonnassa on otettu käyttöön myös Pirkanmaalla kohteiden omavalvontaa laajamittaisesti vuoden 2013 aikana. Omavalvonnassa pelastuslaitos postittaa valvottaviin kohteisiin omavalvontakirjeen, -lomakkeen ja opasmateriaalia, joiden perusteella asukas tekee omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden perusasioista. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet sekä kirjataan suoritettu omavalvonta valvontarekisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta omavalvontalomaketta.

Pientalon Paloturvallisuusopas

Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinrakennusten osalta säännöllinen valvonta toteutetaan Pirkanmaalla perinteisin palotarkastusmenetelmin sekä asiakirjavalvonnalla.

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00