Hyppää sisältöön
koulukeskus.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohouksen järjestäminen

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019. Muutoksen myötä pelastuslaitokset eivät enää päätä nuohouksen järjestämistavasta alueellaan ja yleisesti käytössä ollut piirinuohous päättyy koko Suomessa kuluvan kesäkuun lopussa (30.6.2019). Pirkanmaalla muutosta on toteutettu vaiheittain, ja pääosa nuohouspiireistä on ollut jo 1.3.2019 alkaen vapaan tarjonnan piirissä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan kannalta muutoksessa keskeistä on se, että piirinuohouksen päätyttyä jokainen voi valita itse nuohoojan pätevien palvelun tarjoajien joukosta, kun taas piirinuohouksessa on tullut käyttää valittua piirinuohoojaa. Muutoksen jälkeen nuohoojilla ei ole myöskään käytössä pelastuslaitoksen päättämää maksutaksaa, vaan jokainen palvelun tuottaja hinnoittelee palvelunsa itsenäisesti.

Rakennuksen omistajan velvoitteisiin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto, ja rakennuksen omistajalla/haltijalla on velvollisuus huolehtia tulisijojen ja savuhormien kunnosta sekä säännöllisestä nuohouksesta. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä edelleen vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

 

 

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00