Hyppää sisältöön
mustikanraakileet.jpg
Copyright 2022 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 (12 pykälä) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Yhtenäiset jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset, hyväksytty 14.5.2014

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi kokouksessaan 3.9.2014 (30 pykälä) viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat jätehuoltomääräysten poikkeusten käsittelyssä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen periaatteet 

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltojaoston päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltojaoston alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan mm. jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteneuvontaa ja hyötyjätekeräystä. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.

Jätemaksutaksa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sivuilla.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltojaoston alueella jätetaksa on rakennettu siten, että siinä on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei useinkaan ole tarvetta kohtuullistaa.

Poikkeuksellisesti jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista tilanteessa, jossa kiinteistö on kokonaan käyttämättä. Jätemaksua voidaan tällöin harkinnanvaraisesti kohtuullistaa siten, että kiinteistöltä peritään ainoastaan perusmaksu, muttei tuotantomaksua. Hakemuksessa on perustellusti osoitettava, miksi kiinteistö on käyttämättä.

Vapaa-ajan asunnon luonteeseen kuuluu, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on otettu huomioon jätetaksassa: vapaa-ajan asunnon jätemaksu on pienempi kuin vakituisen asunnon jätemaksu. Mikäli vapaa-ajan asunto on käytettävissä loma-asumiseen, siitä on maksettava jätemaksu, vaikka käyttö olisi vähäistä. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, minkä vuoksi mökillä syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste mökin jätemaksun alentamiseen.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Jätemaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltojaostolta kirjallisesti joko etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa; jätelaskun saapumisesta.

Alueellinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt 12.6.2013 (pykälä 25) koko toimialueelleen yhteiset, jätelakiin perustuvat jätemaksun kohtuullistamisen tai perimättä jättämisen periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan viranhaltijapäätöksissä.;

Jätemaksun kohtuullistamisen periaatteet 
Lomake muutoksen hakemisesta jätemaksuun

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätehuoltomääräyksissä (15 pykälä) on määrätty sekajätteen keräysvälineen pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit. Mikäli haluttu tyhjennysväli ei ylitä jätehuoltomääräysten enimmäispituutta, tyhjennysvälin pidentämisestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Lajitellun sekajätteen yli kuuden viikon; tyhjennysväli edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä, jolloin tyhjennysvälin pidentämistä haetaan oheisella lomakkeella alueelliselta jätehuoltojaostolta.

Tyhjennysvälin pidentäminen (yli 6 viikkoa) lomake

Hakemus sekajäteastian tyhjennysten keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Jos keskeytys kestää 4 viikosta 12 kuukauteen, keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Yli vuoden; mittaista jätteenkuljetuksen keskeyttämistä haetaan oheisella lomakkeella alueelliselta jätehuoltojaostolta. Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä, joka sijaitsee sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella.

Sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen (yli vuosi) lomake

Hakemus asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Asumisessa syntyvien lietteiden osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluu toistaiseksi Juupajoen kunta.

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeytys  lomake

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Jätelain 41 pykälän ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on sallittua, mikäli liete käsitellään asianmukaisesti ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä lomake

Omatoimisesti käsiteltävä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla. Ohjeet kalkkistabilointiin löytyvät esim. oheisesta tiedostosta.

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

Lomakkeiden palautusosoite:
Alueellinen jätehuoltojaosto
sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
postiosoite PL 487
33101 Tampere

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00