Hyppää sisältöön
koulukeskus.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Juupajoen kunta on varautunut normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen aikaisten tilanteiden hallintaan etukäteisvalmisteluin ja valmiussuunnitelmin.

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus.

Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Hätänumero 112

Myrkytystietokeskus 09 471 977

Häiriötilanteet

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa, ainakin hetkellisesti, yhteiskunnan turvallisuutta. Esimerkkeinä häiriötilanteista ovat sähkönjakelun häiriöt, myrskyt, tulvat, ja vesiepidemiat. Sähkönjakelun katkeaminen voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia myös kunnan peruspalvelujen tuottamisessa.

Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa häiriötilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron.

Häiriötilanteessa tiedustelut ja ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa palveluntarjoajan vikapalvelunumeroon. Talleta palveluntarjoajan (sähkö, vesi, lämmitys, liikenne) vikapalvelunumero jo etukäteen kännykkääsi.

Tiedottaminen häiriötilanteissa

Tarvittaessa kunta tiedottaa häiriön aikana palvelumuutoksista normaalikanavien kautta:

Tapauksesta riippuen tiedottaminen voidaan tehdä myös:

 • puhelinneuvontana
 • asukastiedotteilla, esim. ilmoitustauluilla:

Korkeakoski:
Kirjaston ikkunat, Kirkkotie 1
Kunnanviraston ikkunat, Koskitie 50
Salen ilmoitustaulu, Osuustie 2

Lyly:
Kylätupa, Lylyntie 326
Pysäkin ilmoitustaulu, Lylyntie 335

Kopsamo:
Kylätalon seinä, Aakkosentie 14

 • matkapuhelinviestinä

 • kaiutinautoilla

 • median avulla

Laajoissa häiriötilanteissa kunnan tiedottamispaikkoina toimivat:

Sähkökatkos

Jos valot sammuvat tai televisio vaikenee, kyse voi olla laiteviasta, sähkökatkosta tai kodin oman sähköverkon viasta. Kokeile ensin, syttyvätkö valot muissa huoneissa ja toimivatko muut kodinkoneet. Varmista sulaketaulusta, että sulakkeet ovat ehjät. Vaihda tarvittaessa palanut sulake uuteen tai nosta vikakatkaisin. Jos koko asunto on pimeä eivätkä mitkään laitteet toimi, pääsulake voi olla palanut.

Katso, onko naapurilla valot. Yleensä huoneistot, lähitalot ja lyhyt kadunpätkäkin kuuluvat samaan sähköverkkoon. Katso siksi, palavatko katuvalot tai sisävalot taloissa hieman kauempana. Jos valot ovat pois sieltäkin, kyseessä on kodin sähköverkkoa laajempi katko.

Sähkökatkostilanteessa rakennuksien lämpö laskee. Puutalot kylmenevät pakkasella +10 asteeseen alle vuorokaudessa. Elementtikerrostalo kylmenee noin kahdessa ja jykevä kivitalo noin kolmessa vuorokaudessa. Puulla käytettäviä takkoja ja muita tulipesiä kannattaa pitää päällä sähkökatkoksen sattuessa. Talvella lumen kokoaminen rakennusten perustuksiin ja isojen ovien kohdalle parantaa rakennuksen lämpötaloutta. Karjarakennuksissa kuivakarjanlanta kuivikkeen kanssa lämmittää rakennusta myös.

Matkapuhelinverkot on suunniteltu toimimaan sähkökatkojen aikana akkuvoimalla enintään 3 - 12 tuntia. Oman puhelimen toiminnan osalta kannattaa varautua lisäakkujen tai etukäteen ladattavien tai patterikäyttöisten akkulaturien avulla. Selvitä oman puhelinoperaattorisi vikapalvelunumero.

Tutustu etukäteen puolustusministeriön julkaisuun "Pahasti poikki, näin selviät pitkästä sähkökatkoksesta". 

Vinkkejä sähkökatkon varalle

 • Tallenna puhelimeesi Elenian vikapalvelunumero 020 690 911

 • Pidä ladattuna matkapuhelimet, tabletit ja niiden vara-akut

 • Pidä saatavilla taskulamppu, paristoja, kynttilöitä ja tulitikkuja sekä vanhempaa sähkökaappia varten varasulakkeita. Muista varovaisuus tulen kanssa.

 • Varaa polttopuita, jos käytössäsi on takka tai puuhella.

 • Pidä kotona juomavettä ja ruoka-aineita, joista teet ruokaa ilman sähköä.

 • UPS-laitteella sammutat tietokoneen ja muista sähkölaitteita turvallisesti.

 • Hanki aggregaatti, jos sähkönsaanti on välttämättömyys.

 • Paristoradio on hyödyllinen, myös uutiset kertovat tilanteesta.

 • Muista, että raivaus ja työt sähköverkossa ovat turvallisuussyistä aina ammattilaisen työtä.

http://www.elenia.fi/sahko/sahkokatko

Juupajoen Lämpö Oy ei pysty tuottamaan lämpöä aluelämpölaitoksen asiakkaille valtakunnallisen sähkökatkoksen aikana.

Aluelämmön häiriötilanteissa soita:

Tekninen johtaja 0400 131 174
Työnjohtaja 0400 244 310

Myrskyt

Myrskyihin voi ja kannattaa varautua. Ensiapu- ja alkusammutustaidot sekä erilaiset toimintasuunnitelmat parantavat mahdollisuuksia pärjätä hätätilanteissa. Varsinkin kesämökeillä ja syrjäseuduilla jäädään helposti eristyksiin ja ilman nopeaa apua.

Tutustu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) sivuihin http://www.spek.fi/Suomeksi/Varautuminen-ja-vss/Myrsky

Kaatuneiden puiden raivaaminen kuuluu tien omistajalle ja sähkölinjojen raivaaminen sähkö- ja verkkoyhtiöille.

ELY-keskuksen kunnossapitämien teiden osalta soita Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Vesi- ja jätevesipalvelut häiriön sattuessa

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteita voivat olla esim. veden laatuhäiriö, putkirikon aiheuttama häiriö, vedenkäsittelylaitoksen toimintahäiriö, veden jakeluhäiriö, sähkökatkos tms.

Vakavin veden hygieenistä laatua uhkaava häiriö aiheutuu samassa kaivannossa sijaitsevien vesi- ja viemärijohtojen samanaikaisesta rikkoutumisesta. Aiheuttajana voi olla varomattomasti suoritettu kaivutyö, maanpäällinen kairaustyö tai muu vastaava syy. Putkiston puhdistaminen vaatii aina desinfiointia ja väliaikaisen vedenjakelun järjestämistä.

Juupajoen kunnan vedenjakelu toimii sähkökatkon aikana, sillä vedenottamolla on käytössää agregaatti. Häiriötilanteissa joissa vesijohtovesi ei ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt, esimerkiksi polttoaineen loppumisen vuoksi, kunnan vedenjakelupisteenä toimii Korkeakosken paloasema, osoite Koskitie 67.

Viemärijärjestelmä ei toimi sähkökatkon aikana, joten rajoita veden ja wc:n käyttöä.

Jos sinulla on oma vesikaivo, käytä ämpäriä veden saamiseksi. Kuivakäymälät ja kompostikäymälät toimivat kaikissa oloissa.

Vesihuoltolaitos tiedottaa mahdollisista häiriötilanteista kunnan kotisivuilla http://www.juupajoki.fi.

Vesihuoltolaitoksen vikapalvelunumerot:

Tekninen johtaja 0400 131 174
Vesihuoltolaitoksen hoitaja 0400 510 822

Jätteiden käsittely

Jätteiden käsittelystä vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy myös normaaliajan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Häiriötilanteessa käytä jätteiden keräilyastioita vain pilaantuville jätteille, jotta astioiden täyttyminen kestää mahdollisimman pitkään. Jäteastioiden kannet on syytä saada kiinni, jotta eläimet eivät pääse levittämään jätettä. Biojätteet kannattaa kompostoida. Jätteiden säilytyslämpötilaan kannattaa kiinnittää huomioita.

Yhteystiedot: Pirkanmaan Jätehuolto Oy 03 240 5110

Kotivara

Erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikana kuntalaisen omatoiminen varautuminen on välttämätöntä, sillä viranomaisten voimat eivät yksin riitä tilanteen hallintaan.

Häiriötilanteisiin kannattaa varautua kotivaralla, jos esimerkiksi kauppoihin ei pääse onnettomuuden, lakon tai muun syyn vuoksi. Kotivaralla tarkoitetaan sitä, että kotona on riittävästi ruokaa ja muita päivittäistarvikkeita jopa viikon ajaksi. Kotona olevaa päivittäistarvikevarastoa käytetään ja uutta hankitaan tarvittaessa tilalle, jotta elintarvikkeet säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.

 • Varaudu kotivarassa ainakin
 • veden hankintaan kannellisilla puhtailla astioilla, kokonaisvedentarve on minimissään 1 - 2 ämpäriä vettä / hlö / vrk
 • ruokaa
 • lääkkeillä
 • hygieniatarvikkeilla
 • käteisellä rahalla
 • tölkinavaajalla
 • lämpimät vaatteet
 • huomioi myös hyöty- ja kotieläimet
 • joditableteilla
 • vaipoilla

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00