Hyppää sisältöön
kukkaloistoa_koskitiella_2.jpg
Copyright 2022 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Kuntalain (410/2015) mukaan 1.6.2017 alkaen tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuudella tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka saattaa muodostaa mahdollisen eturistiriidan luottamustehtävää tai virkaa hoidettaessa.

Juupajoen kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet
  • yksilöjaoston puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet
  • rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • kunnanjohtaja ja kaikki esittelyvastuussa olevat virkamiehet mukaan lukien keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Linkki Juupajoen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriin

 

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00