satuhahmot.jpg
Copyright 2019 - Custom text here

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat tammikuusta 2018 alkaen. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenivat, ja toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia entisen kymmenen sijaan. Elokuun alusta tulorajoja nostettiin ja maksut pienenevät useilla asiakkailla.

 

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen ensimmäiseksi lapseksi maksusta päätettäessä katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. Asiakasmaksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 289€/kk. Mikäli lasta koskeva maksu on alle 27€/kk, sitä ei peritä.

 

Perheen koko                            Tuloraja              Maksu-          
prosentti    
Enimmäismaksun                        
tuloraja
2 henkilöä 2102 10,7% 4803
3 henkilöä 2713 10,7% 5414
4 henkilöä 3080 10,7% 5781
5 henkilöä 3447 10,7% 6148
6 henkilöä 3318 10,7% 6514

 

Kuukausimaksu ja sen periminen § 4: Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Mikäli molemmilla huoltajilla on päivähoidon tarve, sopivat huoltajat keskenään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun jakamisesta. Asiakasmaksupäätös on voimassa toistaiseksi. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Maksun perusteena olevat tulot tarkastetaan toimintavuosittain.

Huoltajan tulee ilmoittaa tuloissa ja perhesuhteissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Jos varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä koskeva päätös perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti maksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta alkaen. Mikäli hoitosuhde katkeaa toimintavuoden aikana, heinäkuulta peritään maksu. Lain 10 §:n mukaan peruuttamatta jätetystä loman ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet kuukauden asiakasmaksusta. Maksu voidaan periä myös heinäkuulta vaikka se muuten olisi ollut maksuton.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella  kunnan tulee määritellä varhaiskasvatukseen tuntiperustainen maksu. Maksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaan.  Mikäli lapsi on päivähoidossa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä hoitoaikaan suhteutettu maksu. 

 

JUUPAJOEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJA MÄÄRITTÄVÄT KÄSITTEET JA TUNTIMÄÄRÄT

 

Kokoaikainen varhaiskasvatus = keskimäärin yli 35 h/vko

Osa-aikainen varhaiskasvatus

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on enintään 20h/vko tai  keskimäärin 10 pv/kk (max.8,5h/pvä) hoidosta peritään 50 % kokoaikahoidon maksusta. Lapsi voi käyttää 20h/vko myös osaviikkoisesti. Päivät ja toiminta-aika päätetään hoitosopimuksen teon yhteydessä. Sopimuksen perusteena on lapsen varhaiskasvatusoikeus.

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on 20 h – 25 h/vko, maksu on 60 % kokoaikahoidon maksusta.

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on 25 h – 35 h/vko, maksu on 80 % kokoaikahoidon maksusta.

Hoitopaikkaa haettaessa huoltajat arvioivat lapsen hoidon tarpeen. Huoltajan jättämän hakemuksen mukaisesti tehdään päätös lapsen hoitoajasta kuukaudessa, joka on perusteena kuukausimaksun määräytymiselle. Hoitoaikojen toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa ja tarvittaessa korjataan tarvetta vastaavaksi. Keskimääräisyyttä tarkastellaan kalenterikuukausittain. Asiakasmaksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaan.

 

Esiopetusta täydentävä osa-aikahoito

Esiopetus 4 tuntia/päivä on maksutonta. Mikäli esiopetuksen lisäksi esioppilas tarvitsee osa-aikahoitoa, huoltajat voivat varata osa-aikaisen varhaiskasvatuksen hoidon tarpeensa mukaisesti.

Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokoaikahoitoa (yli 5h/pv) esiopetuksen loma-aikoina, (syys-, joulu- ja talvilomat sekä kesäaika), peritään maksu kokoaikaisesta päivähoidosta.

Tilapäinen hoito

Päivähoito on tilapäistä, jos hoitopäiviä on enintään 5 päivää/kk. Tilapäisen hoidon maksu on perheen tuloista riippumaton. Tilapäisestä hoidosta ei tehdä päivähoidon sijoituspäätöstä.

-         -  Kokoaikainen hoito (5-10h/päivä) 20 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista hoidon maksu on 4 €/ päivä.

-         -  Osa-aikainenhoito (alle 5 tuntia/päivä) on 12 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista maksu on 2,50 €/ päivä.

-         -  Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 30,00€/päivä. Yhden hoitopäivän hoitoaika on 5-10h.

-          - Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 18,00 €, kun hoitoaika jää alle 5h

 

Päivähoitotarpeen muutos

Jos hoidontarve muuttuu, on siitä täytettävä  varhaiskasvatuksen  muutoslomake, joka palautetaan päiväkodin johtajalle. Muutokset sopimukseen tehdään aina ennen kalenterikuukauden vaihtumista. Muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste.

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00