lankut.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

perunannostoa

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla sijaitsevassa Aakkosentien esiopetusryhmässä maanantaista perjantaihin. Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoidosta peritään maksu, joka on enintään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Maksuton kuljetus järjestetään yli 3 km:n etäisyydellä asuville lapsille, jotka tulevat suoraan kotoa aamulla esiopetukseen ja/tai lähtevät esiopetuksen päätyttyä suoraan kotiin jäämättä päivähoitoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuussa. Tammikuussa kaikille seuraavana syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille lähetetään kotiin ilmoittautumislomake. Mikäli lomaketta ei ole tullut, sen voi tulostaa kunnan sivuilta Lomakkeet-valikosta tai hakea päiväkodilta.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 

Lukuvuosi 2017-2018

Syyslukukausi 9.8.-20.12.2017 Kevätlukukausi 8.1.-2.6.2018

Syysloma vko 42

Joululoma 21.12.2017 - 7.1.2018

Talviloma vko 9

Pääsiäisloma to 29.3.-ma 2.4.

Vappuvapaa 30.4.

Helatorstain jälkeinen perjantai 11.5. vapaa

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00