talvimaisema_tehtaanjarvi_2.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

DSC02474

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla sijaitsevassa Aakkosentien esiopetusryhmässä maanantaista perjantaihin. Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoidosta peritään maksu, joka on enintään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa esioppilaat ja 1-2 – luokan oppilaat toimivat tiiviisti yhdessä. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapsella on kolmen vuoden aikana mahdollisuus edetä yksilöllisellä oppimispolulla. Esiopetusryhmän opettajana toimiva varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettajat toimivat samanaikaisesti ja yhdistävät parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen ja perusopetuksen vahvuudet luoden uutta toimintakulttuuria.

Maksuton kuljetus järjestetään yli 3 km:n etäisyydellä asuville lapsille, jotka tulevat suoraan kotoa aamulla esiopetukseen ja/tai lähtevät esiopetuksen päätyttyä suoraan kotiin jäämättä päivähoitoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuussa. Kaikille seuraavana syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille lähetetään kotiin ilmoittautumislomake. Mikäli lomaketta ei ole tullut, sen voi tulostaa kunnan sivuilta Lomakkeet-valikosta tai hakea päiväkodilta.

 

Yhteystiedot:

Aakkosentien esiopetusryhmä, Aakkosentie 14, 35540 JUUPAJOKI
p. 045-148 3411

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 

Lukuvuosi 2019-2020

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019 Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020

Syysloma vko 42: 14.-20.10.2019

Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020

Talviloma vko 9: 24.2.-1.3.2020

Vapaapäivä kiirastorstaina 9.4.2020
Pääsiäisloma 10.-13.4.2020
Vappuvapaa 1.5.2020
Helatorstai 21.5.2020
Vapaapäivä perjantaina 22.5.2020

Kevätlukukauden päätöspäivä 30.5.2020.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00