kirjasto-lapset.jpg
Copyright 2019 - Custom text here

perunannostoa

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla sijaitsevassa Aakkosentien esiopetusryhmässä maanantaista perjantaihin. Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoidosta peritään maksu, joka on enintään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Maksuton kuljetus järjestetään yli 3 km:n etäisyydellä asuville lapsille, jotka tulevat suoraan kotoa aamulla esiopetukseen ja/tai lähtevät esiopetuksen päätyttyä suoraan kotiin jäämättä päivähoitoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu maaliskuussa. Kaikille seuraavana syksynä esiopetuksen aloittaville lapsille lähetetään kotiin ilmoittautumislomake. Mikäli lomaketta ei ole tullut, sen voi tulostaa kunnan sivuilta Lomakkeet-valikosta tai hakea päiväkodilta.

 

Yhteystiedot:

Aakkosentien esiopetusryhmä, Aakkosentie 14, 35540 JUUPAJOKI
p. 045-148 3411

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 

Lukuvuosi 2018-2019

Syyslukukausi 9.8.-21.12.2018 Kevätlukukausi 7.1.-1.6.2019

Syysloma vko 42: 15.-21.10.

Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019

Talviloma vko 9: 25.2.-3.3.

Pääsiäisloma kiirastorstaina 18.4.

Vappuvapaa 29.-30.4.

Kevätlukukauden päätöspäivä 1.6.2019.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00