Hyppää sisältöön
sahojen_alue.jpg
Copyright 2021 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

JUUPAJOEN KOULUKESKUKSEN JA KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulun järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle.

Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.

SOVELTAMISALA

Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueeseen. Koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa, vaikka ne järjestetään koulualueen ja/tai -ajan ulkopuolella.

Koulun rehtori voi tarvittaessa virkavelvollisuutensa perusteella antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita.

KOULUMATKA

Kouluun tullaan ajoissa. Koulumatka on osa koulupäivää. Se sujuu, kun siihen varataan tarpeeksi aikaa, muistaa liikennesäännöt ja sen, että ketään ei kiusata koulumatkalla!

KÄYTTÄYTYMINEN

Koulussa noudatetaan hyviä tapoja, tervehditään, opetellaan kiittämään, pyydetään anteeksi.Jokaista puhutellaan omalla nimellä, pilkkanimet ja kiroilu eivät kuulu kouluun.

TUNNIN ALKU

Alakoululaiset odottavat tunnin alkua omassa luokassa ja omalla paikallaan. Käytävillä tai luokassa ei enää leikitä eikä juosta. Yläkoululaiset odottavat tunnin alkua rauhallisesti käytävällä luokan edessä.

TUNTITYÖSKENTELY

Luokassa on yksi työnjohtaja: opettaja. Hänen sanansa on laki. Tunneilla tehdään työtä ja niillä vallitsee hyvä työrauha. Opettaja antaa työskentelyohjeet, joiden mukaan toimitaan. Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Vastausvuoro on vain yhdellä kerrallaan.

KOTITEHTÄVÄT

Oppilas huolehtii, että hänellä on tarpeelliset koulutarvikkeet mukana. Oppilaalla tulee olla kotitehtävät tehtyinä jokaisena koulupäivänä!

RUOKAILU          

Ruokailussa ruokaillaan noudattaen hyviä pöytätapoja. Ruokalassa ei juosta eikä rynnätä, ja sieltä poistutaan ruokailun päätyttyä pöytäkunnittain. Myös välipalan ajan istutaan pöydässä rauhassa kauniisti käyttäytyen.

KIUSAAMINEN

Koulussa ei ketään kiusata eikä häiritä. Ei satuteta sanoilla eikä teoilla. Minkäänlaista väkivaltaa ei suvaita.

VÄLITUNNIT      

Välitunnit ovat virkistys- ja hengähdystaukoja. Ne vietetään ulkona. Ajatukset saavat lentää - kivet, kävyt tai lumipallot eivät saa. Koulualueella ei tupakoida.

ILKIVALTA          

Yhteisistä tavaroista ja tiloista pidetään hyvää huolta. Toisen omaisuuteen ei kosketa. Polkupyörät, kelkat ja sukset säilytetään niille varatuilla paikoilla koulupäivän ajan. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tehdyn ilkivallan.

PÄIHTEET & TERÄASEET               

Lain mukaan alle 18 -vuotiaiden tupakointi on kielletty. Laki kieltää myös alkoholin ja kaikenlaisten huumaavien aineiden käytön ja hallussapidon. Kaikenlaisten teräaseiden tuonti ja hallussapito koulussa on kielletty.

MATKAPUHELIMET & MUUT ELEKTRONIIKKALAITTEET

Alakoululaisilla puhelimen ja muiden elektroniikkalaitteiden käyttö on välitunnin ja oppitunnin aikana kielletty, ellei opettaja tai avustaja ole antanut siihen lupaa.

Yläkoululaisilla puhelimen ja muiden elektroniikkalaitteiden käyttö on oppitunnilla kielletty, ellei opettaja tai avustaja ole antanut siihen lupaa.

Kuvaamisessa, videoimisessa ja äänitallenteiden ottamisessa on muistettava, että niihin tarvitaan aina asianomaisen lupa.

POISSAOLOT

Jos oppilas on poissa koulusta, vanhemmat selvittävät poissaolon syyn Wilmassa. Erityisiä poissaoloja varten pyydetään kirjallinen lupa loma-anomuskaavakkeella, joka löytyy Wilmasta. Jos oppilas on poissa 1-3 pv., luvan myöntää luokanopettaja/-valvoja. Pidemmissä poissaoloissa luvan myöntää rehtori.

RANGAISTUKSET

Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Rangaistus on perusopetuslain mukainen.

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00