Hyppää sisältöön
kaislikko.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Kuluneen vuoden aikana kuntaan on tullut usea yhteydenotto liittyen nuorten käytökseen mm. torilla, koulukeskuksen alueella, junaseisakkeella, uimarannalla ja kaduilla. Yhteydenottoja yhdistää yksi piirre; niissä kaikissa tuodaan esiin huoli nuorten käytöksen häiritsevyydestä tai mahdollisesta rikollisesta toiminnasta. Nämä aiheet toistuvat myös sosiaalisessa mediassa; eritoten Facebookissa. Siellä esiintyvä keskustelu on kärjistänyt tilannetta entisestään aikuisten kuntalaisten ja nuorison välillä. Poliisiin ollaan oltu useasti yhteydessä kuntalaisten taholta ja poliisi on käynyt toisinaan paikan päälläkin.

Järjestyslaki ohjaa kunnan toimia

Kesäaikoinahan on varsin yleistä, että kuntalaiset häiriintyvät erityisesti mopojen ja muiden moottoriajoneuvojen pörräämisestä ilta- ja yöaikaan. Kunnissa ei ole ollut v. 2003 jälkeen omia järjestyssääntöjä, vaan jokaisessa Suomen kunnassa noudatetaan järjestyslakia. Järjestyslain mukaan kunta ei voi kieltää kenenkään oleskelua julkisilla paikoilla, joihin esimerkiksi tori ja uimarannat kuuluvat. Järjestyslaissa ei myöskään ole mainittu mitään tiettyä kellonaikaa, jolloin pitää olla hiljaisuus. Siinä kuitenkin mainitaan, että yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen ovat laissa kiellettyjä (www.finlex.fi - järjestyslaki).

Näihin laissa kiellettyihin seikkoihin (mm. metelöinti, moottoriajoneuvoilla luvatta/liikenneturvallisuutta vaarantaen ajaminen) kunnan työntekijät ovat puuttuneet aktiivisesti toimivaltansa rajoissa. Puuttuminen on toteutettu mm. ottamalla yhteyttä vanhempiin, virkavaltaan ja keskustelemalla suoraan nuorten kanssa.

Ennaltaehkäisevä toiminta ja valistus

Yksi vaikuttamiskeinoistamme on ennaltaehkäisevä toiminta ja valistus. Kunnan nuorille on järjestetty syksystä 2020 alkaen lukuvuoden mittainen kurssi, jossa nuoret saavat eväitä tunne- ja vuorovaikutustaitojensa sekä itsetuntonsa tueksi. Juupajoen kunnan uusi päihdevalistusmalli kulkee rinnalla antaen oikeanlaista tietoa päihteiden vaaroista. Kokonaisvaltainen nuorten hyvinvoinnin tukeminen auttaa tutkitusti omalta osaltaan häiriökäyttäytymisen vähenemiseen.

Liikenneturvan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorten liikenneturvallisuuden eteen. Seuraavaksi mm. järjestämme Liikenneturvan kanssa vanhemmille tilaisuuden tulla Nuokkarille keskustelemaan nuorten liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. (Tilaisuus on ti 27.10.2020 klo 18-20)

Meillä on huoli nuorten puolesta

Työkalupakissamme olevilla keinoilla ei ole kuitenkaan yksistään päästy toivottuun lopputulokseen, vaan nuorten häiritsevä käyttäytyminen ja ehdottoman vaarallinen toiminta liikenteessä ovat jatkuneet. Kuntaa on kritisoitu nuorten puolien pitämisestä ja ongelmien hyssyttelystä. Haluamme muistuttaa, että suurin osa nuorista ei osallistu kuvatun kaltaiseen toimintaan. Lokakuun 9. päivä järjestetyssä Vaikuta!- päivässä Koulukeskuksella moni nuori toi esiin huolensa muiden käytöksestä, sekä harmistuksen kaikkia nuoria syyllistävästä keskustelusta sosiaalisessa mediassa.

Haluamme tuoda tällä kannanotollamme esiin suuren huolemme nuorten puolesta. Samalla haluamme tuoda esiin yhteistyöhalumme kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin eteen. Tarvitsemme avuksemme ennen kaikkea teitä, arvoisat nuorten vanhemmat sekä kaikki muutkin kuntalaiset, jotka kokevat asian tärkeäksi.

Mitä sitten voisimme tehdä?

Toiveenamme on, että jokaisen nuoren perheessä otetaan turvallinen liikennekäyttäytyminen ja muut huomioon ottava käytös julkisilla paikoilla puheeksi. Kysykää, mitä mieltä teidän nuorenne asiasta on? Kodin merkitys on keskiössä arvomaailman välittämisessä ja rajojen asettamisessa.

Lisäksi toivomme avointa ja suoraa keskustelua myös muilta kuntalaisilta nuorten, vanhempien ja kunnan viranhaltijoiden kanssa. Selkeissä häirintä-, rikos- ja liikennerikkomustapauksissa tulee tietysti olla suoraan yhteydessä poliisiin tai lastensuojeluviranomaisiin. Näitä kanavia myöten asia ohjautuu suoraan toimivaltaisten viranomaisten hoidettavaksi.

Vastuu nuorista ja nuorten hyvinvoinnista kuuluu meille kaikille

Haluamme lopuksi muistuttaa, että vastuu nuorista ja nuorten hyvinvoinnista kuuluu meille kaikille. Toivomme, että kannanottomme poikii asiallista ja rakentavaa keskustelua, ja rohkaisee ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon huolen syntyessä ja ongelmatilanteissa. Olemme jatkossakin mukana ja apunanne tässä tärkeässä työssä.

Juupajoella, 23. lokakuuta 2020

Vapaa- aikakoordinaattori Henna Ruostila
Hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

Juupajoen kunnan hyvinvointipalvelut

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00