Hyppää sisältöön
kukkaloistoa_koskitiella_2.jpg
Copyright 2021 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Hyvinvointikertomuksen laadintaan ovat osallistuneet kuntalaisten ja päättäjien ohella nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto antamalla lausuntonsa kertomuksen suunnitelmaosaan.

Hyvinvointityöryhmä on työstänyt laajaa hyvinvointikertomusta uudelle valtuustokaudelle vuosille 2017-2020. Indikaattoreiden ja muun tarkastellun hyvinvointitiedon osoittamana Juupajoen hyvinvointiryhmä esittää kunnan hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi vuosille 2017-2020:

1. Kuntalaisten osallisuuden kehittäminen
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen kunnan elinvoimaisuutta kehittämällä
3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
4. Terveyden edistäminen työikäisillä
5. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen

On tärkeää viedä suunnitelma osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnittelua. Suunnitelman tavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain erillisellä hyvinvointiraportilla. Kunnan johdon sitoutuminen hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla tasoilla on tärkeää, jotta toimenpiteillä voidaan edistää kuntalaisten terveyttä siten, että terveyserot kaventuvat eri väestöryhmien välillä. Eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö on myös keino saavuttaa vaikuttavuutta ja saadaan syntymään kustannussäästöjä.

Valtuusto hyväksyi 21.5.2018 pidetyssä kokouksessaan Juupajoen kunnan laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017-2020. 

Hyvinvointikertomus 2017-2020

Juupajoen kunnan hyvinvoinnin vuosiraportti 2018

Juupajoen kunnan hyvinvoinnin vuosiraportti 2019

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00