mustikanraakileet.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

VESOTE ELI VAIKUTTAVAA ELINTAPAOHJAUSTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOON POIKKIHALLINNOLLISESTI -HANKE

VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa vuosina 2017–18.

Puolet Suomesta kattava hanke vahvisti ja kehitti vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta sekä hyvien käytäntöjen jakamista. Hankkeessa kehitettiin ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista, rakennettiin ja vahvistettiin hoito- ja palveluketjuja, luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin liikkumisen ja unen objektiivisen seurantatiedon hyödyntämistä elintapaneuvonnassa ja arvioitiin neuvonnan vaikuttavuutta.

Hankkeessa mukana olleet sairaanhoitopiirit ja liikunnan aluejärjestöt kattoivat yhteensä 184 kuntaa ja yli 4 miljoonaa asukasta.

Lopullisena VESOTE-hankkeen päämääränä oli, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

vesote

Elintapaohjaus tapahtuu joko lähetteellä tai ilman ja se on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Hyvät käytännöt lisäävät terveitä elämäntapoja, vahvistavat mielenterveyttä ja torjuvat yksinäisyyttä. Ne myös kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvistä käytännöistä hyötyvät erityisesti ne ihmiset, joiden hyvinvointi ja terveys ovat selvästi keskimääräistä huonompia. Hyvinvointia ja terveyttä tukevien elintapojen on oltava kaikille mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia valintoja.

Juupajoen kunnan VESOTE-koulutettava vapaa-aikakoordinaattori ylläpitää ja päivittää Juupajoen omaa palvelutarjotinta yhteistyössä hyvinvointijohtajan kanssa. Palvelutarjottimelle saa jokainen elintapaohjausta antava palveluntuottaja yhteystietonsa ottamalla edellä mainittuihin henkilöihin yhteyttä.

Linkki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin VESOTE-sivulle: https://www.tays.fi/vesote

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00