Hyppää sisältöön
kaislikko.jpg
Copyright 2021 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Rakennusprojektiin ryhtyminen on aina iso päätös ja muistettavaa on paljon. Jotta saat työkalut ja laitteet toimimaan ja rakentamisen sutjakkaasti liikkeelle, muista huolehtia rakennuksen sähköistämisestä. Sähköä tarvitaan usein jo rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa.

Saat sähköt Juupajoella sijaitsevalle työmaallesi tai rakenteilla olevaan kiinteistöön Elenialta.

Haluttaessa liittää jokin rakennus tai laitos lämmönkuluttajaksi Juupajoen kunnan, jota näissä ehdoissa kutsutaan lämmöntoimittajaksi, kaukolämpöverkkoon, on tätä anottava lämmöntoimittajalta, joka ilmoittaa voidaanko ja millä ehdoilla liittyminen kaukolämpöverkkoon suorittaa.

Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohdot rakennetaan asiakkaan kiinteistön liittämiseksi Juupajoen kunnan vesihuoltojärjestelmään. Asiakas vastaa kaikista suunnitelmista, kaivutöistä, liitostöistä ja tarvittavien lupien hakemisesta.

KVV-vastaava on pakollinen, mikäli kohde edellyttää joko toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. KVV-vastaava auttaa työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Työn toteutukseen liittyvissä asioissa KVV-vastaava huolehtii yhteydenpidosta rakennusvalvontaan ja Juupajoen kunnan vesihuoltolaitokseen, jolloin hän omalla ammattitaidollaan varmistaa työn sujuvan toteuttamisen säännösten mukaisesti. KVV-vastaavan palveluita on hyvä käyttää, vaikka rakennusvalvonta ei sitä vaatisikaan.

Talokaapeli liittää omakoti- tai paritalon sisäjohtoverkon yleiseen tietoliikenneverkkoon. Talokaapeli mahdollistaa muun muassa laajakaistayhteyden hankinnan. Laadukas kiinteä laajakaistayhteys nostaa talosi arvoa ja asumisviihtyvyyttä.

Teknisesti yhteys toteutetaan käyttäen valokuitukaapelointia (Saunalahti Talokuitu) tai kuparikaapelointia (Elisa Talokaapeli) kotisi sijainnista ja asuinalueesi valmiuskaapeloinnista riippuen. Katso lisätietoja Elisan sivuilta.

Tonttiliittymä katuun

Tonttiliittymän saa rakentaa ainoastaan asemakaavassa määrätyllä tavalla ja rakennusluvan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Avo-ojallisella kadulla liittymärumpu rakennetaan erillisen suunnitelman mukaan. Pienkiinteistön liittymän suurin sallittu leveys on 5 metriä. Tontin haltijalla ei ole oikeutta putkittaa tonttinsa edessä olevaa avo-ojaa ilman teknisen toimen lupaa. Mikäli kadun sivuojia täytetään, pintavesien johtaminen kadulta estyy ja kadun rakenteet vaurioituvat ennen kadulle ajatellun kestoiän loppua. Lisäksi tontin haltijan on taloa rakentaessaan huolehdittava, että kadun rakennekerroksiin ei pääse sekoittumaan tontilta poisajettavaa maa-ainesta. Katualuetta ei saa myöskään pitää maa-aineksen tai muun
rakennusmateriaalin välivarastona.

Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheessa suunnittelun: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Ohjelmalla valitset havainnollisesti omakotitalon ominaisuudet. Yhdessä arkkitehtisi tai perheesi kanssa eri vaihtoehtoja miettien. Saat kustannusarvion tietoja rahoitus- ja rakentamispäätöksen tekemiseen.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00