sahojen_alue.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Seuravissa toimenpiteissä sovelletaan lupamenettelyn asemasta ilmoitusmenettelyä:

 1. Asema- ja ranta-asemakaava-alueella omakoti- ja loma-asuntotontilla sekä rantaosayleiskaavan RA-alueella yhden enintään 15 m2 suuruisen lämpöeristämättömän puurakenteisen vajan ja yhden enintään 15 m2:n suuruisen katoksen rakentamiseen, kun se on sijoitettu asema- ja ranta-asemakaavan sekä rantaosayleiskaavan mukaiselle rakennusalalle ja laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä vaaditut eräisyysvaatimukset täyttyvät.
 2. Mom. 1 ulkopuolelle jäävillä alueilla asuinrakennukseen kuuluvan yhden enintään 20 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän tulisijattoman talousrakennuksen ja yhden enintään 25 m2:n suuruisen katoksen rakentamiseen, kun se on sijoitettu vähintään viiden metrin etäisyydelle naapurin rajasta.

Asema- ja ranta-asemakaava, rantaosayleiskaava sekä suunnittelutarvealue

 • Yleisörakennelma
  • yleisöteltta tai vastaava, pystytettynä eintään 2 viikkoa
 • Aitaaminen
  • rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai kadun reunusmuuri

Muut alueet

 • Rakennelma (rakentaminen)
  • esim esiintyvislava < 25 m2 , tai muu vastaava rakennelmma
  • alle 9 m2:n rakennelmaan ei tarvitse lupaa tai ilmoitusta
 • Yleisörakennelma (perustaminen tai rakentaminen)
  • urheilupaikka
  • kokoontumispaikka
  • katsomo
  • yleisöteltta tai vastaava, pystytettynä enintään 2 viikkoa
 • Erillislaite (rakentaminen)
  • masto, piippu, yli 10 m
  • varastointisäiliö, yli 15 m3
  • muistomerkki
  • antenni, valaisinpylväs tai vastaava
 • Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen)
  • muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai  pysäköintialue taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue
 • Julkisivutoimenpide
  • rakennuksen julkisivun muuttaminen
  • ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen
  • ikkunajaon muuttaminen
 • Mainostoimenpide
  • muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle maino- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävänmainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettamien
 • Aitaaminen
  • rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai kadun reunusmuuri


Yhteystiedot
Tekninen johtaja Pekka Maasilta
040 0131 172
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite
Koskitie 50
35500 Korkeakoski

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00