ruusut.jpg
Copyright 2019 - Custom text here

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Nuohouksesta säädetään pelastuslaissa 379/2011 sekä sisäasiainministeriön asetuksessa nuohouksesta 539/2005.

Nuohouksen järjestäminen

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan sekä määrittelee nuohouksesta perittävän maksun. Pirkanmaan pelastuslaitos on päättänyt, että nuohouspalvelut tuotetaan Pirkanmaalla pelastuslain 379/2011 59§ 2 mom. kohta 2 mukaisesti ns. piirinuohousjärjestelmällä.

Vastuu nuohouksesta

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu säädösten mukaisesti. Nuohoustyössä on käytettävä alueen pelastustoimen päättämää palveluntuottajaa (piirinuohooja). Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. (Pelastuslaki 379/2011 13§ ja 59§)

Nuohoojan nuohouspalvelusta perimä maksu muodostuu nuohoustyöstä kertyvästä yksikkömäärästä kerrottuna yksikön hinnalla. Nuohooja on oikeutettu lisäämään yksikön hintaan arvonlisäveron.

Nuohouspalveluhinnasto 2017.pdf

Piirinuohooja

Leal Oy, puh. 0440-333642

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00