Hyppää sisältöön
mustikanraakileet.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä (18.12.2017 § 56) kunnanvaltuusto päätti, että vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön vauvaraha, jonka tarkemmista yksityiskohdista päätetään talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä. Talousarvioon on varattu tähän tarkoitukseen 15.000 euron määräraha vuodelle 2018.

Johtoryhmän toimesta selvitettiin eri vaihtoehtoja vauvaraha -käytänteeksi, jonka avulla toivottiin kunnalle saatavan lisänäkyvyyttä sekä kuntaan uusia lapsiperheitä. Kunnassa on viime vuosina syntynyt n. 15 lasta. Selvitysten perusteella päädyttiin esittämään Tenavatonnin käyttöönottoa. Tenavatonnia maksetaan 1.000 euroa per vuosi viiden vuoden ajan kunnassa syntyville lapsille, joiden huoltaja/-t ovat myös kirjoilla kunnassa.

Tenavatonnin saamisen ehdot:

1. Lahjaraha maksetaan lapsen syntymän / adoption jälkeen enintään viitenä perättäisenä vuotena 1.000 euroa / vuosi, yhteensä enintään 5.000 €. Oikeus lahjaan päättyy sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta.

2. Lahjan saamisen edellytyksenä on

  • että lapsi ja vähintään yksi huoltaja ovat Juupajoen kunnassa kirjoilla 31.12. kunakin vuonna.
  • Lapsen syntymä-/adoptiovuonna tulee vähintään yhden huoltajan olla kirjoilla Juupajoella lapsen syntymän / adoption hetkellä.

3. Lahjan myöntää huoltajan hakemuksen perusteella Juupajoen hyvinvointijohtaja. Tenavatonnia haetaan vuosittain yhden vuoden lahjan osuus kerrallaan. 1. erä maksetaan sen jälkeen, kun lapsen nimellä oleva pankkitili on avattu ja seuraavat erät 2.-5. seuraavina vuosina alkuvuodesta, kun on tarkistettu, että tarkastelupäivänä 31.12. asuin- ja kotikunta eli henkikirjoituskunta on Juupajoki. Erät 2.-5. on haettava viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

4. Oikeus lahjarahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun ja huoltajan asuinkunta ja henkikirjoituskunta vaihtuu Juupajoelta joksikin muuksi kunnaksi.

5. Oikeutta lahjarahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu ja huoltaja palaisivat ennen kuin lahjaan oikeutettu täyttää viisi (5) vuotta takaisin Juupajoen kunnan asukkaaksi ja henkikirjoille.

6. Lahja ei ole tuloverotuksessa saajan veronalaista tuloa.

7. Tätä sääntöä noudatetaan 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneille lapsille, jotka täyttävät edellä esitetyt ehdot.

(Tenavatonnin maksuehtoja päivitetty 15.4.2019 kunnanhallituksen päätöksellä, kts. pöytäkirjan ote tästä)Tenavatonni hakemuslomake

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00