talvimaisema_tehtaanjarvi_2.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Rotko on mainio retkikohde esimerkiksi kasvitieteen harrastajille, sekä metsä-, ja puutarha-alan opiskelijoille.

Rotkolaakso on rehevää ja ravinteikasta lehtoa tai lehtomaista kangasmetsää.
Rotkon puusto on pääosin kuusivaltaista ja sen lehtomainen aluskasvillisuus on runsaslajikkeista.

Rotkon alueen kasvillisuudesta on aikanaan tehty yli 130 kasvin kasviluettelo.
Merkittävimmiksi ovat mainittu mm. erilaiset ja runsaat sanias-, korte-, ja kevätlinnunsilmäkasvustot, kaislakara, lehtotähtimö, lehtopalsami, sudenmarja, lehtokonnanmarja, lehtokuusama, kevätlinnunherne, pikkutalvikki, metsä- ja suo-orvokit. Puuston kasvun myötä, metsän valo-olosuhteet ovat vuosien saatossa muuttunut niin, että osa kasvillisuudesta on  taantunut.

Luonnonsuojelulaki kieltää kaikenlaisen alueen kasvien, ja kasvinosien ottamisen tai vahingoittamisen. 

Kasvillisuuden lisäksi rotkon luonnontilaisella alueella on runsaasti erilaisia kääpäesiintymiä ja sienikasvustoa. 

Rotkon kasvillisuusluettelo:
(Juhani Tolonen 1993)

Actaea spicata - mustakonnanmarja

Aegopodium podagraria - vuohenputki

Agrostis capillaris - nurmirölli

Alchemilla monticola - laidunpoimulehti

Alnus incana – harmaaleppä

Alopecurus pratensis - nurmipuntarpää

Angelica sylvestris – karhunputki

Antennaria dioica – kissankäpälä

Athriscus sylvestris – koiranputki

Artemisia vulgaris – pujo

Tussilago farfara – leskenlehti

Athyrium filix-femina - hiirenporras

Betula pendula – rauduskoivu

Betula pubescens – hieskoivu

Calla palustris – suovehka

Caltha palustris - rentukka

Calamagrostis arundinacea – metsäkastikka

Calamagrostis canescens – viitakastikka

Calamagrostis epigejos – hietakastikka

Calamagrostis purpurea – korpikastikka

Cardamine amara - purolitukka

Carex acuta - viiltosara

Carex canescens - harmaasara

Carex digitate - sormisara

Carex globularis - pallosara

Carex loliacea - korpisara

Carex rhynchophysa - kaislakara

Cerastium arvense – ketohärkki

Chrysosplenium alternifolium - kevätlinnunsilmä

Convallaria majalis - kielo

Crepis paludosa - suokeltto

Deschampsia cespitosa - nurmilauha

Dryopteris capth -

Dryopteris expansa - isoalvejuuri

Dryopteris filix-mas - kivikkoalvejuuri

Elymus caninus - koiranvehnä

Epilobium augustifolium - maitohorsma

Epilobium montanum - lehtohorsma

Epilobium palustre - suohorsma

Equisetum hyemale - kangaskorte

Equisetum pratense - lehtokorte

Equisetum sylvaticum - metsäkorte

Festuca ovina - lampaannata

Festuca rubra - punanata

Filipendula ulmaria - mesiangervo

Fragaria vesca - ahomansikka

Galeoptis bifida - peltopillike

Galeoptis speciose - kirjopillike

Galeoptis tetrahit - karheapillike

Galium album - paimenmatara

Galium palustre - rantamatara

Geranium sylvaticum - metsäkurjenpolvi

Geum rivale - ojakellukka

Clechoma hederacea - maahumala

Gymnocarpium dryopteris - metsäimarre

Hieraticum sylvaticum - salokeltano

Hypericum maculatum - särmäkuisma

Impatiens Noli-tangere - lehtopalsami

Juncus filiformis - jouhivihvilä

Lathyrus pratensis - niittynätkelmä

Lathyrus vernus - kevätlinnunherne

Leontodon autumn - syysmaitianen

Linnaea borealis - vanamo

Lonicera xylosteum - lehtokuusama

Luzula pilosa - kevätpiippo

Lyhnis flos-cuculi - käenkukka

Lycopodium annotinum - riidenlieko

Lysimachia thyrsiflora - terttualpi

Lysimachia vulgaris - ranta-alpi

Maianthenum bifolium - oravanmarja

Matteuccia struhiopteris - kotkansiipi

Melampyrum pratence - kangasmaitikka

Melampyrum sylvaticum - metsämaitikka

Melica nutans - nuokkuhelmikkä

Milium effusum - lehtotesma

Moneses uniflora - tähtitalvikki

Myosotis scorpioides - luhtalemmikki

Orthilia secunda - nuokkutalvikki

Oxalis acetosella - käenkaali

Paris quadrifolia - sudenmarja

Peucedanum palustre - suoputki

Phleum pretense - timotei

Picea abies - kuusi

Pinus sylvestris - mänty

Plantago major - piharatamo

Poa annua - kylänurmikka

Poa nemoralis - lehtonurmikka

Poa pratensis - niittynurmikka

Populus tremula - haapa

Potentilla erecta - rätvänä

Potentilla palustris - kurjenjalka

Prunella vulgaris - niittyhumala

Prunus padus - tuomi

Pyrola minor  - pikkutalvikki

Ranunculus acris  - niittyleinikki

Ranunculus repens – rönsyleinikki

Ribes spicatum - pohjanpunaherukka

Rubus idaeus – vadelma

Rubus saxatilis - lillukka

Rumex acetosa - niittysuolaheinä

Rumex longifolius - hevonhierrakka

Salix aurita - virpapaju

Salix caprea - raita

Salix cinerea - tuhkapaju

Salix phylicifolia - kiiltopaju

Sambucus racemosa - terttuselja

Scirpus sylvaticus - korpikaisla

Scutellaria galericulata - luhtavuohennokka

Solidago virgaurea - kultapiisku

Sorbus aucuparia - kotipihlaja

Stellaria longifolia - metsätähtimö

Stellaria nemorum - lehtotähtimö

Taraxacum - voikukat

Thelypteris phegopteris – korpi-imarre

Trientalis europaea - metsätähti

Trifolium hyrpidum - alsikeapila

Trifolium pratense - puna-apila

Trifolium repens - valkoapila

Urtica dioica – nokkonen (isonokkonen)

Vaccinium myrtillus - mustikka

Vaccinium vitis-idaea - puolukka

Valeriana sambucifolia - lehtovirmajuuri

Veronica chamaedrys - nurmitädyke

Veronica officinalis - rohtotädyke

Veronica serpyllifolia - orvontädyke

Vicia cracca - hiirenvirna

Viola canina - aho-orvokki

Viola palustris - suo-orvokki

Viola riviana - metsäorvokki

Viola rupestris - hietaorvokki

                      

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00