metsantutkimus.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

Julkisuuslainsäädännössä

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
  • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999 määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Henkilörekisteriselosteet

Henkilöstöhallinnon rekisteri
Maa-ainesluparekisteri
Myyntireskontran asiakasrekisteri
Ostoreskontran asiakasrekisteri
Rakennusluparekisteri
Vesihuoltolaitoksen asiakasrekisteri
Vuokrakortisto
Yksityisteiden yhteystietoluettelo
Koulukeskuksen tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste
Päiväkodin tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Tietojärjestelmäselosteet

Basware Maksuliikenne
CPM Konserni
Henkilöstöhallinnon rekisteri Pegasos
Käyttöomaisuus
Taloushallinnon järjestelmä ProEconomica
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä VesikantaPlus

 

 

 

 

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00