evakkojuna_9080.jpg
Copyright 2017 - Custom text here

Julkisuuslainsäädännössä

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
  • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999 määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Henkilörekisteriselosteet

Henkilöstöhallinnon rekisteri
Maa-ainesluparekisteri
Myyntireskontran asiakasrekisteri
Ostoreskontran asiakasrekisteri

Rakennusluparekisteri
Vesihuoltolaitoksen asiakasrekisteri
Vuokrakortisto
Yksityisteiden yhteystietoluettelo

Tietojärjestelmäselosteet

Basware Maksuliikenne
CPM Konserni
Henkilöstöhallinnon rekisteri Pegasos
Käyttöomaisuus
Taloushallinnon järjestelmä ProEconomica
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä VesikantaPlus

 

 

 

 

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00