sahojen_alue.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt
19.8.2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen
(Dnro PIRELY/4595/2019) tilapäistä melua koskevan ilmoituksen
johdosta, joka koskee European Speed & Rally Club ry järjestämää
Mänttä 200-Ajo pienoisrallia. Pienoisralli ajetaan 24.8.2019 Jämsän,
Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan alueilla.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella luvan hakija sekä ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea; rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät; toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan
ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä
muut viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Tämä kuulutus pidetään 20.8. - 18.9.2019 välisen ajan Jämsän ja Mänttä-
Vilppulan kaupunkien sekä Juupajoen kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustauluilla. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana em. kaupunkien/
kuntien palvelupisteissä.

Tampereella 19.8.2019

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00