rotko.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

ÄÄNESTYS PRESIDENTINVAALISSA 2018

VAALITOIMITUS
Juupajoen kunnassa 28.1.2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ja mahdollisesti 11.2.2018 toimitettavassa toisessa vaalissa äänestys tapahtuu Juupajoen äänestysalueen osalta Juupajoen kunnanvirastolla, osoite Koskitie 50, 35500 Korkeakoski ja vaalihuone on avoinna klo 9.00 - 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA
Juupajoen kunnanvirasto    35500 Korkeakoski
Katuosoite                                    Koskitie 50

Avoinna ennakkoäänestystä varten:
17.01.-19.01.2018    09.00 - 17.00
20.01.-21.01.2018    12.00 - 16.00
22.01.-23.01.2018    09.00 - 17.00

Toinen vaali
31.01.-02.02.2018    09.00 - 17.00
03.02.-04.02.2018    12.00 - 16.00
05.02.-06.02.2018    09.00 - 17.00

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Myös omaishoitajan on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 16.01.2018 ennen klo 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen viimeistään 30.01.2018 ennen klo 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjallista ilmoitusta varten on saatavissa lomakkeita kunnanvirastosta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN ÄÄNESTETTÄESSÄ
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
Juupajoen keskusvaalilautakunnan osoite on: Juupajoen kunnanvirasto, Koskitie 50, 35500 Korkeakoski. Lähempiä tietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja-Leena Valkeajoki, puh. 050 462 4234.

Juupajoki 19.12.2017    JUUPAJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00