Hyppää sisältöön
kaislikko.jpg
Copyright 2021 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

 

Ensi viikolla, eli 30.8.-5.9.2021 välisenä aikana Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelijat soittavat satunnaisotannalla valituille juupajokelaisille ja tekevät kyselytutkimusta Juupajoen kunnan toimeksiannosta. Kysymykset liittyvät monipuolisesti Juupajoen kuntaan, kunnan palveluihin, asumiskokemukseen ja -tyytyväisyyteen. Toivomme, että mahdollisimman moni puhelun saajista löytäisi pienen hetken aikaa vastata haastattelijoille.

 

Millä perusteella joillekin kuntalaisille soitetaan ja toisille ei?

Puhelinhaastatteluja tehdään juupajokelaisille satunnaisotannan perusteella. Puhelinhaastattelusoitto voi satunnaisotannalla tulla sellaiselle kuntalaiselle, jonka puhelinnumeron Taloustutkimus voi saada hankkimastaan Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä. Tarvittaessa haastattelut saattavat jatkua viikon 36 puolella kunnes riittävä vastaajamäärä on kasassa.

 

Entä jos en saa puhelinsoittoa, mutta haluaisin osallistua tutkimukseen ja kertoa mielipiteeni?

Se onnistuu. Puhelinhaastattelujen jälkeen, eli 6.9. -19.9. välisenä aikana samat kysymykset sisältävä internetkysely on avoinna kaikille juupajokelaisille. Näin voit osallistua, vaikka et olisikaan saanut satunnaisotannalla puhelinhaastattelupyyntöä.  Julkaisemme haastattelulomakkeeseen johtavan linkin maanantaina 6.9.2021 täällä kunnan verkkosivuilla. Voit siis rauhassa odottaa, tuleeko sinulle haastattelupyyntö puhelimitse jo sitä ennen.

 

Miksi kuntalaisten asukastyytyväisyyttä tutkitaan?

Nykyisten asukkaiden tyytyväisyyden ja mielipiteiden ymmärtäminen on olennainen osa kuntamarkkinointiprojektin tavoitteita. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 kuntaprojektin käynnistämisestä. Kyseisen projektin osa-alueisiin kuuluu mm. asukastyytyväisyyden selvittäminen ja kuntamarkkinoinnin kehittäminen. Nyt käynnistyvä kyselytutkimus on yksi tapa, jonka avulla hankitaan tietoa kuntalaisten asukaskokemuksesta ja siihen liittyvistä mielipiteistä tai kehitysideoista. Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa siitä, miten juuri juupajokelaiset kokevat oman kuntansa asiat, mihin ollaan tyytyväisiä tai missä voisi olla kehitettävää.

 

Mitä vastauksilla tehdään, kuka niitä käsittelee?

Puhelinhaastatteluissa ja internet-lomakkeella annettuja vastauksia käsittelee Taloustutkimus Oy. Tähän kyselytutkimukseen osallistuneiden yksittäisten vastaajien tiedot tai vastaukset eivät sellaisenaan tai suoraan tule Juupajoen kunnan tietoon. Kerätyn aineiston analysoi ja tutkimuksen tulokset raportoi Taloustutkimuksen kuntatutkija niin, ettei yksittäisten vastaajien vastauksia voida tunnistaa.

 

Onko tämä ainoa tapa, jolla asukkaiden tyytyväisyyttä selvitetään?

Ei suinkaan. Kuntalaisten asukastyytyväisyyttä, asukaskokemusta ja niihin liittyviä mielipiteitä tullaan tutkimaan monella tavalla. Nyt käynnistyvä kvantitatiivinen kyselytutkimus on ensimmäinen vaihe laajempaa tutkimuskokonaisuutta. Myöhemmin toteutetaan kvalitatiivinen tutkimusosa, jossa asukaskokemusta selvitetään ryhmähaastatteluiden avulla. Myös vapaa-ajan/kesäasukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Juupajoesta tullaan selvittämään.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00