talvimaisema_2.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle
Päihdeinfo. Avoin yleisötilaisuus 4.3.2020 klo 17.15 - 20.00, Kahvitarjoilu alk. 16.45 
Valtuustosali, Koskitie 50 (2 kerros), 35500 Korkeakoski

OHJELMA: 

17.15   Rehtori Lea Nurminen, Vapaa-aika koordinaattori Henna Ruostila
Alkusanat, Juupajoen päihdevalistusmallin sisällön julkistus
 
17.25   Elämän Akatemia, Ida Nevalainen
Pilottihankeen esittely

17.40   Irti Huumeista ry, Mirka Vainikka
Nuorten päihdekäyttö -valtakunnallinen tilannekatsaus, Stigma

18.10   Riippuvuusasiantuntija Juha Lantz
Mitä riippuvuus on?

18.40   Kondis ry
"Maailma jota kukaan ei tavoittele" Kannabispainotteinen luento
Läheisten tositarinat: minkälaista elämä on, kun lapsi sairastuu huumeriippuvuuteen
 
19.30   Kysymyksiä, keskustelua

20.00   Tilaisuus päättyy

 
JUUPAJOEN PÄIHDEVALISTUSMALLI
Koska välitämme nuorista ja heidän tulevaisuudestaan.

Nuorten päihteiden käyttö herättää valtakunnallisesti huolta, keskustelua ja monenlaisia kysymyksiä niin nuorten, kuin heidän vanhempiensa keskuudessa. Pirkanmaan pienin, alle 2000 asukkaan moderni maalaiskunta Juupajoki, on päättänyt vastata valtakunnalliseen huoleen julkistamalla esimerkillisen ”Juupajoen päihdevalistuksen mallin”, josta toivotaan otettavan mallia myös muissa kunnissa ja kaupungeissa.
Juupajoen päihdevalistusmallin sisältö on koottu yhteistyössä päihde- ja hyvinvointialan yhdistysten, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Mallin runko on vapaasti kopioitavissa ja muokattavissa omaan kuntaan sopivaksi.

Malli koostuu monipuolisista luennoista ja työpajoista, joissa käsitellään mm. päihteiden käyttöä ja päihderiippuvuutta eri näkökulmista, päihteiden käytön seurauksia ja sitä, kuinka laajasti ja monen henkilön elämään yhden henkilön päihteiden käyttö vaikuttaa.
Monipuolisen päihdevalistuksen lisäksi Juupajoen päihdevalistusmallissa panostetaan opetukseen, jossa vahvistetaan mm. nuorten tunne-, ihmissuhde-, läsnäolo- ja elämänhallinnan taitoja.

Mallin tavoitteena on:
- Ennaltaehkäistä riippuvuuksia ja mielenterveysongelmia lisäämällä tietoutta päihteiden käytön riskeistä ja seurauksista
- Lisätä yleisesti tietoutta päihderiippuvuudesta sairautena
- Vähentää aiheeseen liittyvää stigmaa sen kaikilla osa-alueilla
- Lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Maailma on muuttunut nopeasti ja siksi päihdevalistuksen on myötäiltävä vallitsevaa trendiä. Nuorten alkoholinkäytön rinnalle on noussut suosituksi kannabis ja muut huumeet. Samaan aikaan kun yleinen huumemyönteisyys ja -käyttö lisääntyvät, myös niistä aiheutuvat mielenterveysongelmat ja riippuvuussairaudet ovat kasvusuunnassa.

Perinteisessä päihdekasvatuksessa on totuttu puhumaan päihteistä, mutta ei olla avattu riittävästi asiaa riippuvuudesta sairautena. On tärkeä ymmärtää, että vaikka suurin osa ihmisistä pystyy kohtuukäyttämään (ns. viihdekäyttämään) päihteitä, niin osa ihmisistä ei tähän kykene, vaan päihde laukaisee osalla ihmisistä tuhoisan ja hoitamattomana usein ennenaikaiseen kuolemaan johtavan riippuvuussairauden. Omaa alttiuttaan riippuvuuteen sairastumiseen ei voi tietää etukäteen, - siksi jokainen kokeilu ja/tai säännöllinen käyttö on elämällä pelaamista.

Emme voi olettaa nuorten ymmärtävän kuinka suuresta riskistä päihdekokeiluissa on kysymys, ellemme opeta heille koko totuutta päihteistä ja riippuvuuksista. Haluamme antaa nuorille mahdollisimman hyvät tietotaidot kasvaakseen tasapainoiseen, onnelliseen ja terveeseen elämään. Juupajoen kunta kantaa vastuunsa siitä, että koulusta saatava päihdevalistus on rehellistä, moninäkökulmaista ja nykyhetkeen sopivaa.
Rehellinen ja moninäkökulmainen valistus on tehokasta päihde- ja mielenterveysongelmien ja niistä aiheutuvien kustannusten, sekä inhimillisen kärsimyksen ennaltaehkäisyä.

Ajatteletko että ”Tämä ei koske meidän perhettämme, eikä meidän lapsiamme”?
Ajattele uudelleen. Tämä koskee meitä kaikkia ja koko yhteiskuntaamme.

Päihderiippuvuudesta ja riippuvuuteen sairastuneista ihmisistä on monenlaisia mielipiteitä, ennakkoluuloja ja ennakkoasenteita. Ajatellaan helposti, että riippuvaisia tulee vain ns. huonoista perheistä, ja tuudittaudutaan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen siitä, etteivät huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat tule koskaan koskemaan omaa perhettä, jossa lapsille on annettu aikaa, rakkautta, turvallisuutta ja huolenpitoa.
Valitettava totuus on, että päihderiippuvuuteen voi sairastua ihan kuka tahansa, riippumatta taustoista ja yhteiskuntaluokasta. Ainoa sataprosenttinen keino välttyä päihderiippuvuudelta on se, ettei koskaan edes kokeile päihteitä.
Kun yhteiskuntana ymmärrämme kokonaisuuden siitä, mistä kaikesta päihteissä ja riippuvuuksissa on kysymys, voimme puuttua ja hoitaa ongelmia oikealla tavalla jo varhaisessa vaiheessa.

Yhteistyössä: Juupajoen kunta, Kondis ry, Irti Huumeista ry, Youth Against Drugs ry, Suomen Päihderiippuvaiset ry, riippuvuusasiantuntija Juha Lantz sekä Elämän Akatemia.

”Elämän Akatemia on uusi koulutusohjelma elämäntaidoista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Olemme mukana Juupajoen päihdevalistusmallissa, sillä hyvät tunnetaidot, itsetuntemus sekä ihmissuhdetaidot ovat avainasemassa tärkeässä kehitysvaiheessa, jossa nuori opettelee tekemään itselleen hyödyllisiä valintoja omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Opettamalla nuoresta iästä asti näistä tärkeistä elämäntaidoista (tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot sekä ihmissuhdetaidot), annamme nuorille arvokkaan pohjan elämää varten. Haluamme tartuttaa jokaiselle nuorelle mielenkiinnon omaa hyvinvointia kohtaan opettamalla miten vahvistaa ja rakentaa omia luontaisia voimavaroja sekä miten kasvaa kokonaiseksi, henkisesti vahvaksi sekä hyvinvoivaksi nuoreksi aikuiseksi. Painotamme erityisesti sitä, että elämäntaidot ovat myös taitoja, joiden avulla voimme vahvempina ja joustavaisempina selviytyä elämän haastavista hetkistä ja ne auttavat jaksamaan silloinkin, kun elämä tuntuu vaikealta ja raskaalta. Haluamme, että jokaisella nuorella olisi terve minäkuva ja tunne siitä, että on rakastettu ja riittävä sellaisena kuin on ja silloin päihteille ei ole enää tilaa.”
Ida Nevalainen, Elämän Akatemia

"Maailma jota kukaan ei tavoittele"  Kondis ry

"Luennoillani nuoret oppivat ymmärtämään miksi ihminen koukuttuu päihteisiin, peleihin, sosiaaliseen mediaan jne. Tavoitteenani on opettaa nuoria ymmärtämään itseään ja valintojensa seurauksia elämässään. Nuorten on tärkeä ymmärtää miksi toiset koukuttuvat ja toiset ei. Päihdevalistuksen lisäksi nuoret tarvitsevat helposti ymmärrettävää tietoa riippuvuussairaudesta ja sen ehkäisemisestä." 
Riippuvuusasiantuntija Juha Lantz
juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00