kaislikko.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle
Päihdeinfo. Avoin yleisötilaisuus 4.3.2020 klo 17.15 - 20.00, Kahvitarjoilu alk. 16.45 
Valtuustosali, Koskitie 50 (2 kerros), 35500 Korkeakoski

OHJELMA: 

17.15   Rehtori Lea Nurminen, Vapaa-aika koordinaattori Henna Ruostila
Alkusanat, Juupajoen päihdevalistusmallin sisällön julkistus
 
17.25   Elämän Akatemia, Ida Nevalainen
Pilottihankkeen esittely

17.40   Irti Huumeista ry, Mirka Vainikka
Nuorten päihdekäyttö -valtakunnallinen tilannekatsaus, Stigma

18.10   Riippuvuusasiantuntija Juha Lantz
Mitä riippuvuus on?

18.40   Kondis ry
"Maailma jota kukaan ei tavoittele" Kannabispainotteinen luento
Läheisten tositarinat: minkälaista elämä on, kun lapsi sairastuu huumeriippuvuuteen
 
19.30   Kysymyksiä, keskustelua

20.00   Tilaisuus päättyy

 
JUUPAJOEN PÄIHDEVALISTUSMALLI
Koska välitämme nuorista ja heidän tulevaisuudestaan.

Nuorten päihteiden käyttö herättää valtakunnallisesti huolta, keskustelua ja monenlaisia kysymyksiä niin nuorten, kuin heidän vanhempiensa keskuudessa. Pirkanmaan pienin, alle 2000 asukkaan moderni maalaiskunta Juupajoki, on päättänyt vastata valtakunnalliseen huoleen julkistamalla esimerkillisen ”Juupajoen päihdevalistuksen mallin”, josta toivotaan otettavan mallia myös muissa kunnissa ja kaupungeissa.
Juupajoen päihdevalistusmallin sisältö on koottu yhteistyössä päihde- ja hyvinvointialan yhdistysten, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Mallin runko on vapaasti kopioitavissa ja muokattavissa omaan kuntaan sopivaksi.

Malli koostuu monipuolisista luennoista ja työpajoista, joissa käsitellään mm. päihteiden käyttöä ja päihderiippuvuutta eri näkökulmista, päihteiden käytön seurauksia ja sitä, kuinka laajasti ja monen henkilön elämään yhden henkilön päihteiden käyttö vaikuttaa.
Monipuolisen päihdevalistuksen lisäksi Juupajoen päihdevalistusmallissa panostetaan opetukseen, jossa vahvistetaan mm. nuorten tunne-, ihmissuhde-, läsnäolo- ja elämänhallinnan taitoja.

Mallin tavoitteena on:
- Ennaltaehkäistä riippuvuuksia ja mielenterveysongelmia lisäämällä tietoutta päihteiden käytön riskeistä ja seurauksista
- Lisätä yleisesti tietoutta päihderiippuvuudesta sairautena
- Vähentää aiheeseen liittyvää stigmaa sen kaikilla osa-alueilla
- Lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Maailma on muuttunut nopeasti ja siksi päihdevalistuksen on myötäiltävä vallitsevaa trendiä. Nuorten alkoholinkäytön rinnalle on noussut suosituksi kannabis ja muut huumeet. Samaan aikaan kun yleinen huumemyönteisyys ja -käyttö lisääntyvät, myös niistä aiheutuvat mielenterveysongelmat ja riippuvuussairaudet ovat kasvusuunnassa.

Perinteisessä päihdekasvatuksessa on totuttu puhumaan päihteistä, mutta ei olla avattu riittävästi asiaa riippuvuudesta sairautena. On tärkeä ymmärtää, että vaikka suurin osa ihmisistä pystyy kohtuukäyttämään (ns. viihdekäyttämään) päihteitä, niin osa ihmisistä ei tähän kykene, vaan päihde laukaisee osalla ihmisistä tuhoisan ja hoitamattomana usein ennenaikaiseen kuolemaan johtavan riippuvuussairauden. Omaa alttiuttaan riippuvuuteen sairastumiseen ei voi tietää etukäteen, - siksi jokainen kokeilu ja/tai säännöllinen käyttö on elämällä pelaamista.

Emme voi olettaa nuorten ymmärtävän kuinka suuresta riskistä päihdekokeiluissa on kysymys, ellemme opeta heille koko totuutta päihteistä ja riippuvuuksista. Haluamme antaa nuorille mahdollisimman hyvät tietotaidot kasvaakseen tasapainoiseen, onnelliseen ja terveeseen elämään. Juupajoen kunta kantaa vastuunsa siitä, että koulusta saatava päihdevalistus on rehellistä, moninäkökulmaista ja nykyhetkeen sopivaa.
Rehellinen ja moninäkökulmainen valistus on tehokasta päihde- ja mielenterveysongelmien ja niistä aiheutuvien kustannusten, sekä inhimillisen kärsimyksen ennaltaehkäisyä.

Ajatteletko että ”Tämä ei koske meidän perhettämme, eikä meidän lapsiamme”?
Ajattele uudelleen. Tämä koskee meitä kaikkia ja koko yhteiskuntaamme.

Päihderiippuvuudesta ja riippuvuuteen sairastuneista ihmisistä on monenlaisia mielipiteitä, ennakkoluuloja ja ennakkoasenteita. Ajatellaan helposti, että riippuvaisia tulee vain ns. huonoista perheistä, ja tuudittaudutaan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen siitä, etteivät huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat tule koskaan koskemaan omaa perhettä, jossa lapsille on annettu aikaa, rakkautta, turvallisuutta ja huolenpitoa.
Valitettava totuus on, että päihderiippuvuuteen voi sairastua ihan kuka tahansa, riippumatta taustoista ja yhteiskuntaluokasta. Ainoa sataprosenttinen keino välttyä päihderiippuvuudelta on se, ettei koskaan edes kokeile päihteitä.
Kun yhteiskuntana ymmärrämme kokonaisuuden siitä, mistä kaikesta päihteissä ja riippuvuuksissa on kysymys, voimme puuttua ja hoitaa ongelmia oikealla tavalla jo varhaisessa vaiheessa.

Yhteistyössä: Juupajoen kunta, Kondis ry, Irti Huumeista ry, Youth Against Drugs ry, Suomen Päihderiippuvaiset ry, riippuvuusasiantuntija Juha Lantz sekä Elämän Akatemia.

”Elämän Akatemia on uusi koulutusohjelma elämäntaidoista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Olemme mukana Juupajoen päihdevalistusmallissa, sillä hyvät tunnetaidot, itsetuntemus sekä ihmissuhdetaidot ovat avainasemassa tärkeässä kehitysvaiheessa, jossa nuori opettelee tekemään itselleen hyödyllisiä valintoja omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Opettamalla nuoresta iästä asti näistä tärkeistä elämäntaidoista (tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot sekä ihmissuhdetaidot), annamme nuorille arvokkaan pohjan elämää varten. Haluamme tartuttaa jokaiselle nuorelle mielenkiinnon omaa hyvinvointia kohtaan opettamalla miten vahvistaa ja rakentaa omia luontaisia voimavaroja sekä miten kasvaa kokonaiseksi, henkisesti vahvaksi sekä hyvinvoivaksi nuoreksi aikuiseksi. Painotamme erityisesti sitä, että elämäntaidot ovat myös taitoja, joiden avulla voimme vahvempina ja joustavaisempina selviytyä elämän haastavista hetkistä ja ne auttavat jaksamaan silloinkin, kun elämä tuntuu vaikealta ja raskaalta. Haluamme, että jokaisella nuorella olisi terve minäkuva ja tunne siitä, että on rakastettu ja riittävä sellaisena kuin on ja silloin päihteille ei ole enää tilaa.”
Ida Nevalainen, Elämän Akatemia

Maailma jota kukaan ei tavoittele
"Tervehdys, olemme Kondis ry:stä Maria Thelen, Jukka Riipinen ja Minna Leskinen. Meillä kaikilla on huumeriippuvuuteen sairastunut lapsi, ja yhteenlaskettuja läheisvuosia meillä on liki kuusikymmentä.
Autamme ja tuemme eri tavoin huumeidenkäyttäjien läheisiä ja perheitä jaksamaan ja selviytymään siitä järkytyksestä mikä iskee vanhempiin ja muuhun perheeseen, kun huumeiden kokeilu tai käyttö paljastuu. Tulemme Juupajoelle luennoimaan 4.3  5-9 luokkalaisille oppilaille koululla sekä yleisötilaisuuteen myöhemmin illalla."

"Kondis ry on kysytty luennoitsija kouluilla. Käymme keskustelemassa ja puhumassa sekä oppilaille 5. - 9. luokat, lukiot ja ammattiin opiskelevat että heidän vanhemmillensa. Vanhemmille suunnattu noin 75 minuutin luento avaa huumemarkkinoiden laajuutta Suomessa.
Mitkä ovat kannabiksen aiheuttamat riskit? Kannabiksen kokeilun ja käytön tunnistaminen Kokeiluun ja käyttöön puuttuminen Mitä minä voin vanhempana tehdä? Miten itse jaksan ja selviän? Mistä apua?
Aluksi käymme läpi markkinat, kysynnän, hinnat, viranomaisten takavarikot ja "alan" liikevaihdon. Tarkoituksena on herätellä vanhemmat ymmärtämään, miksi raha, kate, voitto on ainoa mikä huumemaailmassa merkitsee ja millä on painoarvoa. Sitten annamme vanhemmille lyhyen oppimäärän kannabiksesta, miten se vaikuttaa ja miksi? Miksi siitä voi tulla hyvä, mutta lyhytaikainen, olo. Kuinka kauan se viipyy käyttäjänsä kehossa? Sen jälkeen puhumme kokeilun ja käytön tunnistamisesta. Miten kannabiksen kokeilun ja murrosiän ilmentymät voi erottaa toisistaan? Milloin on kyse kannabiksesta? Meille kaikille vaikea asia on puuttuminen, ja miten sen voi tehdä. Entä jos olen väärässä? Menetänkö lapseni luottamuksen? Annamme konkreettisia vinkkejä ja väännämme rautalangasta, milloin pitää alkaa huolestua ja mitkä ovat tunnusmerkit. Jos vahinko on jo sattunut, kerromme mitä voi vanhempana tehdä. Miten hakeudutaan hoitoon, miten asioidaan viranomaisten kanssa ja miten pitäisi suhtautua lapseensa ja miten häntä voi auttaa. Samoin ne asiat, mitä ehdottomasti ei tulisi tehdä. Vanhempien omasta itsestään huolehtiminen on tärkeää. Kerromme, mistä vanhemmat saavat apua ja tukea. Lopuksi saavat vanhemmat kuulla läheisten tositarinat. Mistä ja miten kaikki alkoi, miten riippuvuus kehittyi, miten se vaikutti koko perheeseen, mitä kaikkea yritettiin ja missä mennään nyt? Ja sitten vastaamme kysymyksiin ja kommentteihin."
Kondis ry

Riippuvuusasiantuntija Juha Lantz tulee yleisötilaisuuteen 4.3 kertomaan mitä on riippuvuus. Kevään aikana hän tulee luennoimaan myös nuorille koulussa. 
"Luennoillani nuoret oppivat ymmärtämään miksi ihminen koukuttuu päihteisiin, peleihin, sosiaaliseen mediaan jne. Tavoitteenani on opettaa nuoria ymmärtämään itseään ja valintojensa seurauksia elämässään. Nuorten on tärkeä ymmärtää miksi toiset koukuttuvat ja toiset ei. Päihdevalistuksen lisäksi nuoret tarvitsevat helposti ymmärrettävää tietoa riippuvuussairaudesta ja sen ehkäisemisestä." 
Riippuvuusasiantuntija Juha Lantz 

Mirka Vainikka luennoi Juupajoella 4.3 5-9 luokkalaisille koululla ja myöhemmin saman päivän illalla avoimessa yleisötilaisuudessa. Aiheena hänellä on tilannekatsaus tämän päivän nuorten  päihdetrendeistä sekä aiheeseen liittyvä stigma. 

"Mirka Vainikka on Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta hän on sosionomi (ylempi AMK) ja lähihoitaja. Ennen Irti Humeista ry:tä Mirka on toiminut Helsingin kaupungin Idän psykiatria ja päihdekeskuksen päivätoiminnan, Itiksen ja Kontulan Symppiksen sekä avokuntoutus Mellarin, johtavan sosiaaliohjaajana, Helsingin päihdepsykiatriaklinikalla korvaushoitoarvioiden parissa sekä Tervalammen kartano kuntoutuskeskuksessa sosiaaliohjaajana. Irti Huumeista ry:n toimintaan Mirka tuli 1999 vaihteessa vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi olen toiminut vaikuttajana jo vuosia. Mirkaa on kuvattu dynaamiseksi, liikunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan ideanikkariksi, joka innostaa ja auttaa ihmisiä jaksamaan haastavissakin tilanteissa. Mirkalla on vahvat verkostot, päättäväisyyttä muuttaa maailmaa ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä heitä omana itsenään arvostaen. Mirkalla on yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä sekä yhtä pitkä työkokemus kuntoutustyöstä, korvaushoidon arvioinnista ja hoitoonohjauksesta.
Vapaa-aika Mirkalla kuluu perheen, ystävien ja liikunnan parissa. Tärkein tehtäväni on olla mahdollisimman hyvä äiti kolmelle pojalleni. Toivon, että he, kuten muutkin nuoret pysyvät kiinni elämässä ja irti huumeista. Keskustelu on elämän suola. Haluan toimia, jotta huumekysymykseen löytyy uusia ratkaisuja ja huumekuolemat saadaan laskuun. Arvoissani ihminen tulee aina ensin ja haluan kohdata jokaisen ihmisen arvostaen. Kaikki tekee virheitä, mutta niihin ei kannata jäädä liiaksi kiinni. Aina voi muuttaa elämän suuntaa, jos itse haluaa. "
Irti Huumeista ry

"Hei! Olemme Jesse ja Tero. Työskentelemme Youth Against Drugs ry:llä Expert-hankkeessa. Teemme kokemusasiantuntijuutta monessa eri muodossa. Kummallakin meistä on historia päihteiden ja rikollisuuden kanssa, mutta myös kokemus siitä irrottautumisesta ja kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Tero on työskennellyt päihdepuolella useamman vuoden ja on ammatiltaan lähihoitaja. Jesse valmistuu keväällä lähihoitajaksi.
Tulemme kevään aikana Juupajoelle vetämään koululle "Ränni-menetelmä"-työpajoja 5-9 luokkalaisille. Keskustelemme yhdessä oppilaiden kanssa mm. seuraavista asioista:
- Ihmisten erilaisista motiiveista huumeiden käyttämiselle
- Käymme läpi erilaisia käyttäjäryhmiä, pohtien miksi joistakin ihmisistä  tulee ongelmakäyttäjiä, toisista satunnaiskäyttäjiä ja joistakin vain kokeilijoita
- Ennaltaehkäisevän päihdetyön näkökulmasta kerromme nuorille keinoja tulla toimeen omien tunteiden kanssa ja kannustamme nuoria päihteettömään elämäntapaan"
Kokemusasiantuntijat Jesse Yad ja Tero Yad, Youth Against Drugs ry
juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00