ruusut.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

 

eu logo   eu logo 2

Juupajoen eri kylissä on useita historiallisesti ja  maisemallisesti merkittäviä kohteita, kuten Juupajoen rotko Korkeakoskella, Kopsamon-Salokunnan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue, Lylyn suojeltu rautatieasema miljöineen sekä Kallenaution kestikievari 66-tien varrella. Juupajoelta löytyy myös luontoliikuntaan sopivia kohteita, kuten Lylyn retkeilypolku ja Kopsamo-Purnu melontareitti. Kantatieltä 58 alkavaa moottorikelkkareittiä pitkin pääsee Juupavaaran kautta Keski-Suomeen. Juupajoen kenkäteollisuuden perinteestä kertovat Koskenjalan kenkä- ja nahkamuseon kokoelmat ovat tällä hetkellä sijoitettuna entisen korko- ja lestitehtaan tiloihin Korkeakoskelle. Kesällä 2015 järjestetty Juupajoki-ajelu osoitti, että kylien eri kohteisiin liittyy paljon hiljaista tietoa, jota voisi dokumentoida.

Kehittämishanketta suunniteltaessa ilmeni, että Juupajoen eri kylien merkittäviä kohteita haluttaisiin hyödyntää suuremmassa määrin sekä paikallisesti että myös matkailussa. Ongelmana on kuitenkin se, että tieto kohteista on hajallaan ja erityisesti satunnaisen matkailijan on sitä vaikea löytää. Osa kohteista vaatii myös kunnostusta. Esimerkiksi Juupajoen rotkoa ei voida avata yleisölle ennen kuin sinne on suunniteltu ja tehty kulkua turvaavat rakenteet ja Lylyn aseman miljöö on pahasti pusikoitunut. Kunnostustöihin ei kuitenkaan voida ryhtyä ilman asiantuntevia kunnostussuunnitelmia, jotta maisemalliset, historialliset ja rotkon osalta myös turvallisuuteen liittyvät seikat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Hankeluonnoksessa eri toimijatahojen kehittämistarpeet on koottu yhteen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Paikallisten toimijoiden (yhdistykset, yksityiset henkilöt, muut tahot) halutaan osallistuvan hankkeen toteutukseen laajalla rintamalla, jolloin on luontevaa että hankkeen hallinnoijana on Juupajoen kunta. Juupajoen Kylät kartalle- hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta leader-ryhmä PoKo ry:n kautta.

Hankkeen tavoitteena on

- lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista,
- laatia osalle kohteista kunnostussuunnitelmat sekä
- koota olemassa olevaa tietoa yhteen kaikkien käytettäväksi
- virittää asukkaita omatoimiseen kehittämistyöhön ja jatkossa hyödyntämään ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia omissa hankkeissaan.

Tavoitteena on lisäksi, että kehittämishanke poikii yhden tai useamman investointihankkeen tämän kehittämishankkeen pohjalta.
Suunnitelmia voidaan soveltuvin osin toteuttaa myös talkootyönä.

Konkreettisina hankkeen tuloksina on tarkoitus saada Juupajoen rotkon osalta toteuttamiskelpoinen kunnostussuunnitelma sekä Lylyyn ja Korkeakoskelle käytännönläheiset maisemanhoitosuunnitelmat.

Toteutettavien kyläkävelyjen kautta saadaan koottua paikallishistoriallinen aineisto julkaistavaksi raportiksi. Jatkossa yhdistykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua aineistoa esim. kylämarkkinoinnissa.

Toimenpiteet ja toteutustapa

Juupajoen rotko on ainutlaatuinen luontokohde aivan Korkeakosken keskustassa. Rotko on ollut suosittu retkikohde, mutta tällä hetkellä se on suljettu yleisöltä turvallisuuspuutteiden vuoksi. Rotkoon tehdään rakenteiden osalta kunnostussuunnitelma, jonka on toteutettavissa asteittain. Alkupäässä olevalle parkkipaikalle suunnitellaan reittiopaste ja matkan varrelle luontopolkurasteja (3-4 kpl). Hankkeen tuotoksena syntyneellä kunnostussuunnitelmalla haetaan rahoitusta rakenteiden toteuttamiselle (investointihanke). Investoinnit voidaan tehdä useammassa vaiheessa.

Lylyn suojeltu rautatieasemamiljöö on pusikoitunut. Hankkeessa toteutetaan käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma kylämaiseman kohentamiseksi ja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi. Samanlainen suunnitelma tehdään myös Korkeakoskelle. Tavoitteena on, että suunnitelmat toteutetaan soveltuvin osin talkootyönä ja tarpeen vaatiessa niille voidaan myös hakea toteutusrahoitusta.

Kallenautiossa on toteutettu vierailijaryhmille elämyksellisiä, paikan historiasta kertovia opastuksia, jotka ovat olleet erittäin pidettyjä. Opastuksessa käytetty materiaali kootaan yhteen paikkaan, helposti löydettäväksi ja käytettäväksi. Tällöin esimerkiksi kesätyöntekijät pystyisivät perehtymään paikan historiaan jouhevasti ja esittelemään sitä vierailijoille entistä paremmin ja eri käyttäjäryhmät huomioiden. Tässä hankkeessa laaditaan elämyksellinen, tarinallinen opastuspaketti lapsille ja historiatietoon perustuva paketti vanhemmalle väestölle.

Hankesuunnitelman laatimista varten järjestetyissä keskusteluissa ilmeni, että kunnan alueella olevat vanhentuneet infotaulut koettiin tarpeelliseksi uusia ja eri kyliin sijoitettavien taulujen ilmeen tulisi olla yhtenäinen. Kehittämishankkeessa kootaan materiaali infotaulujen uudistamiseksi sekä suunnitella taulujen visuaalinen ilme. Alustavana ajatuksena oli, että kohteet kootaan kartan muotoon niin, että ne muodostavat reitistön. Kussakin kylässä tai kohteessa olevaan tauluun voidaan myös liittää osio ko. paikan merkityksestä. Suunnitelmien pohjalta taulut toteutetaan myöhemmin investointihankkeena. Ajatuksena on, että jos satunnainen matkailija osuu vaikka Kallenautioon, hän voi innostua muuttamaan reittiään ja poiketakin Korkeakoskella tai Lylyssä, ajaa 9-tielle Kopsamon kautta jne. Tällä on merkitystä myös alueen elinvoimaisuudelle ja elinkeinoille.

Tavoitteena on myös parantaa maaseudulla toimivien palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta (ml. kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut). Ohjelman mukaan toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla edistetään mm. paikallisyhteisöjen (kuntien ja kylien) vetovoimaisuutta sekä hankkeita, jotka hyödyntävät maaseudun kulttuuri- tai luonnonperintökohteita ja luontoarvoiltaan merkittäviä paikkoja ja edistävät niiden suojelua ja kehittämistä.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Pirkko Lindström,
puh. 040 595 0480
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00