Rotko.jpg
Copyright 2017 - Custom text here

Juupajoella on hyvä työpaikkaomavaraisuus ja monipuolista yrittäjyyttä. Kuntaa onkin kutsuttu leikkisästi "pikku pohjanmaaksi" sillä paikkakunnalla on kokoonsa nähden huomattavan paljon mm. kone-, kuljetus- ja rakennusalan yrittäjiä.

Juupajoen kunta pyrkii  toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen tavoitteenaan uusien työpaikkojen syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien kasvu.

Juupajoella on hyvä tarjonta edullisista, kunnallistekniikalla varustetuista yritystonteista
liikenteellisesti oivallisilla paikoilla. MW-Kehitys Oy:n asiantunteva henkilöstö palvelee yritystoiminnan aloittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneita.

Sahateollisuus on kunnan suurin työllistäjä

Juupajoella toimii kaksi sahaa; UPM:n Korkeakosken saha ja yksityinen JPJ-Woodin saha.
Sahojen yhteenlaskettu tuotantomäärä vuonna 2014 oli yli 400 000 m3. Suoria työpaikkoja sahat tarjoavat noin sadalle henkilölle ja välilliset työvoimavaikutukset mm. kuljetus- ja konealan työpaikkoina ovat huomattavat. Sahoilla on investoitu viime vuosina bioenergiaan ja nykyisellään niiden lämmöntuotanto hoidetaankin lähes kokonaisuudessaan sahaustoiminnan oheen jäävällä puuaineksella.

Huippututkimusta metsän keskellä

Juupajoen voidaan sanoa olevan Pirkanmaan toinen yliopistopaikkakunta, sillä kunnassa sijaitsee Helsingin yliopiston Hyytiälän toimipiste. Hyytiälä on reilun satavuotisen historiansa aikana kehittynyt metsätieteiden käytäntöpainotteisesta harjoitteluasemasta
monitieteiseksi ja kansainväliseksi metsä- ja ilmaston tutkimusasemaksi. Hyytiälän metsäasema tarjoaa tutkimukselle ja opetukselle laajan perusinfrastruktuurin. Metsäasemalla on n. 20 työpaikkaa, joista pääosa tutkimuksellisissa asiantuntijatehtävissä.

Millog Lyly

Patria-konserniin kuuluvan Millog Oy:n Lylyn toimipiste sijaitsee Juupajoella. Millog on puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen strateginen kumppani, joka tarjoaa Suomen maavoimille vaativia kunnossapito- ja elinkaaren tukipalveluja. Lisäksi Millog Oy tuottaa kunnossapitopalveluja merivoimille, ilmavoimille ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselle. Lylyn toimipisteessä on n. 60 työpaikkaa.

Maatalousyrittäjyys

Maatalousyrittäjyys on olennainen osa Juupajoen elinvoimaisuutta. Täällä voi nauttia monipuolisesta lähiruoasta; perinteisten maataloustuotteiden lisäksi mm. ylämaankarja- ja villisikatuotteista.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00